Om Frankfurt og NRK-avtalen

Kjære forfattere, Vi i Rådhusgata 7 runder av mot sommeren, sekretariatet er stengt i hele juli. Men er det hastesaker dere trenger hjelp til kan…

heidi_marie_kriznik

Kjære forfattere,

Vi i Rådhusgata 7 runder av mot sommeren, sekretariatet er stengt i hele juli. Men er det hastesaker dere trenger hjelp til kan dere sende meg en e-post: lederen@forfatterforeningen.no. E-posten blir sjekket med jevne mellomrom. 

Mange forfattere har spørsmål til prosessen rundt det å få bøker oversatt til andre språk, og naturlig nok er det ekstra oppmerksomhet rundt dette nå som det er bestemt at Norge skal være hovedland på Frankfurt bokmesse i 2019.  Mette Møller og jeg har i den forbindelse påbegynt en rekke møter med agenturene. Tidligere var agenturene i hovedsak en del av forlaget og representerte forlagets forfattere, mens det nå har skjedd en endring i retning av flere fristilte og uavhengige agentur. Og når agenturene ikke lenger er innomhus spør mange forfattere seg, forståelig nok, om hvem som jobber for å selge inn deres bøker til utlandet.

Mange forfattere har skrevet under en Agentavtale med forlaget om utgivelse av skjønnlitteratur i utlandet. Har du undertegnet en Agentavtale og lurer på hva som skjer, kan du ta kontakt med forlaget og spørre hvilke planer de har for din bok, ditt forfatterskap. Spørsmål kan rettes til redaktør eller markedsansvarlig. Dersom de ikke har planer eller om du er uenig i planene, kan det for noen være riktig å si opp agentavtalen. Den har 12 måneders oppsigelsesfrist med mindre forlaget slipper deg tidligere. Har du ingen Agentavtale kan du i praksis ta kontakt med hvilket agentur du ønsker, men gjør det ryddig og ta turen innom forlaget først. Mange Agentur mener det er uheldig hvis forfatteren sprer titlene, altså at rettighetene til bøkene ikke er samlet ett sted. Det kan også være greit å vite hva Agenturet generelt tenker på som ei bok med et mulig potensial for salg til utlandet, og da er følgende faktorer lista opp som viktig: At boka har vunnet en pris. At boka har hatt et gjennombrudd på det norske markedet i betydning av flere gode anmeldelser og om den har solgt bra. Og så kommer vurderinger av typen hvorvidt boka er for «sær-norsk» eller «for lite norsk», og hva det enkelte forlaget vil ha. I Tyskland har mange forlag en mer spissa profil, og en må kjenne det tyske markedet for å sende til rett forlag. Med andre ord, det å ha en agentavtale er på langt nær ensbetydende med at forlaget vil eller klarer å selge boken til utlandet.

Forfatterforeningen ønsker at bredden og mangfoldet av norsk litteratur blir representert utenlands, og det er synd hvis det bare er det kommersielle markedet som blir fremmet. Men vi ser også at ikke alle bøker får muligheten til å reise av andre grunner enn det salgsmessige potensialet. Og at det er viktig å tenke langsiktig. Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse og skal en ha håp om å ha bok ute på tysk til messen i 2019, er vi blitt opplyst om at siste frist for antakelse er første kvartal i 2018. Men det er viktig å huske på at det ikke bare er 2019 som gjelder. Det er ikke et markant skille mellom å være eller ikke være representert på Bokmessen i Frankfurt. Det kan også være en ulempe å bli oversatt et år der mange norske titler kommer på det tyske markedet, det gjør det vanskeligere å være synlig, og hvis det blir lite oppmerksomhet og salg av ei bok, kan det gjøre at for eksempel de tyske forlagene ikke tør å satse på det forfatterskapet igjen. Kanskje er det rett for boka å vente? Det er mange avveininger som skal tas. Ellers kan det være verdt å nevne at noen oversettere kan fungere som en slags underagenter ved at de selv oversetter ei bok de synes er god og kontakter et mulig forlag med en prøveoversettelse. En oversetter kan søke NORLA om støtte til en slik kort prøveoversettelse. Så kanskje finnes det en oversetter for dine bøker? 

En viktig annen sak jeg ønsker å opplyse om, er oppsigelse av NRK-avtalen. NRK har sagt opp sin avtale med DnF og NBU om innlesing/opplesing. Vi har forsøkt å starte forhandlinger, men NRK har vært passive, og fra 1. juli er vi avtaleløse. Det er allment kjent at NRK nå foretrekker utkjøp av alle rettigheter. Det betyr at du kan få tilbud om et noe forhøyet vederlag mot å si fra deg alle rettigheter til innlesingen i hele verkets vernetid. Vi er imot slike utkjøpsavtaler av flere grunner. Av hensyn til kommende forhandlinger ber vi om at de som for henvendelser fra NRK med tanke på program der tekst skal leses høyt, informerer oss.

Avslutningsvis benytter jeg anledningen til å be dere allerede nå sette av datoen for høstens medlemsmøte lørdag 25.november.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer!