Om Google-forliket

Google-forliket angår ikke alle. Google-forliket angår deg hvis du har bøker utgitt på Normalkontrakt signert før 17. oktober 1991, eller hvis du har tatt tilbake…

Google-forliket angår ikke alle. Google-forliket angår deg hvis du har bøker utgitt på Normalkontrakt signert før 17. oktober 1991, eller hvis du har tatt tilbake rettighetene til en bok utgitt på Normalkontrakten signert etter 16. oktober 1991. (Grunnen til at 17. oktober 1992 er så viktig, er at retten til elektronisk utgivelse først ble overdratt til forlaget ved Avtale om Normalkontrakt av 16. oktober 1991.) Hvis ingen av disse alternativene passer på deg og dine bøker, er det forlaget som skal håndtere forholdet til Google for dine bøker.

Dersom du har gitt ut bøker på Normalkontrakt signert før 17.finn oktober 1991 eller har tatt tilbake rettigheter på bøker som er utgitt senere enn dette, vil Google-forliket kunne angå deg.

Forliket innebærer et forslag til klarering og betaling både for bøker og tekster som Google tidligere har skannet og vist utdrag fra (Google Book Search) uten nødvendig samtykke samt et forslag til klarering og betaling for ny bruk av bøker og tekster.

Dersom du vil kreve vederlag for Google Book Search for tiden før 5. januar 2009, må du melde ditt krav på nærmere angitt vis.

Google ønsker nå å kunne tilby bøker og tekster i sin helhet, mot betaling, enten som en abonnementstjeneste eller som kjøp av tekst. Dette er altså noe annet og mer omfattende enn Google Book Search.

Dersom du motsetter deg at din bok eller tekst i sin helhet blir gjengitt og gjort elektronisk tilgjengelig etter skanning av Google, må du gi beskjed til Google om dette, også på særskilt skjema.

Dersom du samtykker i at Google heretter skal kunne skanne og gjøre din bok eller tekst tilgjengelig via Internett, må du melde dette inn på særskilt skjema. Du vil motta vederlag for salg og inntekter.

Mer informasjon finner du her.

Forliket ble inngått oktober 2008, men vi har forholdsvis nylig fått informasjon om hvordan rettighetshaverne skal forholde seg praktisk. Saken er omfattende og vi vil komme med ytterligere informasjon innen 3. april slik at du skal rekke den første fristen som utløper 5. mai 2009.

Mette Møller, generalsekretær.