Om stillferdige og ekspansive romanspråk, og litt til.

  Spørsmål og svar til DnFs nettsider       1) Jeg er født fredag den trettende, om høsten på begynnelsen av nittitallet, i Vesterålen….

Michael Rindahl, foto: privat

 

Spørsmål og svar til DnFs nettsider

 

 

 

1)

Jeg er født fredag den trettende, om høsten på begynnelsen av nittitallet, i Vesterålen. Utenom de to årene ved Forfatterstudiet i Tromsø har jeg hatt spredte og mislykkede forsøk på å ta en yrkesrettet, inntektsbringende utdannelse. Skrivingen har kommet i veien og spolert. For å få hjulene til å gå noenlunde rundt er jeg ansatt på deltid i et inntil nylig statlig selskap. I oppveksten siktet jeg, til tross for manglende rekkevidde, mot å bli fotballmålvakt, men jeg fant vel i og med skrivingen noe som var en bedre måte å på samme tid være ensom og ta del i et fellesskap. 

 

 

 

2)

Det kan ha vært åpningssiden til romanen jeg skriver på nå. Selv om akkurat verdien trekkes i tvil på annenhverdaglig basis.

 

 

 

3)

Det må skyldes naivitet. Jeg husker tydelig inntrykket fra da jeg i tenårene hørte om romanforfattere som ikke klarte å fullføre lengre tekster før de passerte tretti. Kanskje burde jeg tatt det til meg. Nå, som jeg nærmer meg tretti, og holder på med den omskiftelige andreboken, kjenner jeg på hvor krevende det er å fullføre en roman. Når det sies at forfattere skriver den samme boken igjen og igjen, tenker jeg at det vesentlige er førsteleddet: at de skriver, og dermed fullfører, og så skriver og fullfører enda en. 

 

 

 

4)

Oppfatningen min – hvordan skal man svare på dette, uten at det skal virke som et forsøk på å forhøye den uventede nominasjonen til debutromanen? – er at prisen står stødig. Den utfyller en nyttig funksjon, ved at den sørger for at det rettes et blikk mot det som vokser frem i underskogen. Hadde den forsvunnet, ville den etterlatt et tomrom. Og så er den jo uløselig knyttet til et forfatterskap som, i likhet med prisen, har opprettholdt sin relevans. Vesaas har ikke blitt datert eller stivnet i manér, han fortsetter å overraske, med sitt stillferdige og ekspansive romanspråk, og setninger vi skal være glade for at er skrevet på norsk.

 

 

 

5)

Jeg har ingen formening om hva det innebærer rent personlig, annet enn at det er en gjev bekreftelse, at noen har fått øye på noe av det jeg forsøkte med førsteboken. Kanskje vil det også, når det umiddelbare stresset avtar, gi litt nødvendig selvtillit i arbeidet videre med den neste. 

 

 

 

0.1) Kan du først gi meg en kort biografi: hvor født når, hva studert, hva jobbet med (hvis hatt jobb(er)), og alt annet som kan være relevant. (Hvis spesielle interesser som er relevante for debuten, nevn gjerne det). 

0.2) Hva var det første du skrev som du skjønte at hadde verdi som skjønnlitteratur? 

0.3) Hva ga deg ideen om at du kunne fullføre en hel bok?

0.4) Hva betyr Tarjei Vesaas Debutantpris i offentligheten i dag, tror du? 

0.5) Hva betyr nominasjonen for deg? Hva gjør det f.eks med skrivingen? (Skal du hente opp et manus og jobbe med det etter at du har svart på disse spørsmålene fra meg?)