Ønske om URAVSTEMNING i Den norske Forfatterforening

Kjære medlemmer, Vi viser til informasjon publisert på våre nettsider samt utsendt 10. mars om avlysning av årsmøtet som skulle ha funnet sted 21.-22. mars…

arsmotet_2019_2

Kjære medlemmer,

Vi viser til informasjon publisert på våre nettsider samt utsendt 10. mars om avlysning av årsmøtet som skulle ha funnet sted 21.-22. mars 2020. I meldingen om avlysning ble det også informert om at vi jobba med mulige løsninger for å kunne gjennomføre et begrenset årsmøte elektronisk. Situasjonen med korona-smitte ser ut til å kunne bli langvarig. For å kunne drifte foreningen videre på best mulig måte, både økonomisk (inkludert stipendutbetalinger) og demokratisk (handlingsprogram og valg av både styre og Det litterære Råd), ber styret om tilslutning til at vi gjennomfører et digitalt, redusert årsmøte ved skriftlig avstemning og voteringer.

Forfatterforeningens lover regulerer ikke en situasjon som den vi nå er i. Lovverket for øvrig har heller ikke bestemmelser som får direkte anvendelse her. Styret ønsker derfor å bruke medlemsdemokratiet og sender med dette først følgende spørsmål ut på uravstemning:

Samtykker du i at disse tre sakene fra utsendt saksliste til årsmøtet i Den norske Forfatterforening 2020 behandles ved skriftlig, digital avstemning?

 

1.            Forslag til budsjett 2020 (side 68)

2.            Forslag til handlingsprogram for 2020-21 (side76-82)

3.            Valg til hhv styre og Det litterære Råd (side 83 samt Valgkomiteens presentasjoner som vil bli sendt ut dersom det blir uravstemning)

 

Du bes svare: «Ja» eller «Nei» pr e-post til post@forfatterforeningen.no!

 

Frist for svar pr e-post: Søndag 23. mars klokken 00.00. Et mindre antall medlemmer mottar dette pr post, og må av praktiske hensyn ha poststemplet sin stemme senest fredag 20. mars.

Dersom 2/3 av avgitte stemmer samtykker i dette, sender vi umiddelbart ut skjema for avstemning og votering over de tre sakene som er nevnt ovenfor.

Alle vil få direkte tilsendt informasjon om dette i to omganger, først om votering for/mot uravstemning, og deretter om uravstemningens innhold.

NB: For å kunne stemme og votere i uravstemningen, må du ha svart ja eller nei til digital uravstemning, alternativt stemt pr post!

 

Heidi Marie Kriznik

leder