Aktuelt

Ønsker å løfte kunstnerpolitikken

I likhet med Krf, Venstre og Arbeiderpartiet, vil også SV øke størrelsen på kunstnerstipendene i tråd med forslag fra Kunstnernettverket. I tillegg foreslår SV å…

sv_logo

I likhet med Krf, Venstre og Arbeiderpartiet, vil også SV øke størrelsen på kunstnerstipendene i tråd med forslag fra Kunstnernettverket. I tillegg foreslår SV å opprette 50 nye arbeidsstipendhjemler.

Som SV tidligere har lagt fram forslag om i Stortinget, foreslår de et bibliotekløft over fem år med en satsing på 250 millioner kroner i 2016.
De foreslår videre en økning på 10 millioner til litteratur i Kulturfondets budsjetter. Dette i tillegg til 95 millioner ekstra til andre tiltak under Kulturfondet.

SV foreslår også en økning i bibliotekvederlaget med 2,5 millioner.