Ønsker mer dialog

Biblioteksjef ved Bærum bibliotek, Torny Kjekstad, kunne tenke seg at biblioteket prøvde andre former for presentasjon av bøkene enn den sedvanlige «forfatter forteller og leser…

tornykjekstad

Biblioteksjef ved Bærum bibliotek, Torny Kjekstad, kunne tenke seg at biblioteket prøvde andre former for presentasjon av bøkene enn den sedvanlige «forfatter forteller og leser om boka si». Men det krever bibliotekarer som tenker nytt og tør å fronte et publikum.

1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Min visjon har alltid vært og er fortsatt: "Et folkebibliotek er en portal til verdens viden og en arena for kulturell opplevelse." I det siste ligger også betydningen av biblioteket som møteplass.

2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Jeg har alltid likt å møte mennesker. Jeg er litt nysgjerrig, liker å finne svar på spørsmål (referanseoppgaver) Som barn var jeg en storleser. Jeg hadde to onkler som hadde bokhandel – en i Kristiansand og en i Oslo. Det betød alltid bøker til fødselsdag og jul.

3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

Automatiseringen. Den har gjort at selv det minste bibliotek nå er på nett og med i det store fellesskap på en helt annen måte enn før. Brukerne er blitt mer selvstendige . De kan bruke biblioteket hjemmefra.

4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en
større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

Formidling av den smale litteraturen er en utfordring. Bestselgerne selger seg selv og får ufortjent mye oppmerksomhet. Bibliotekarene har et ansvar for å formidle den ikke så sterkt eksponerte litteraturen. Det gjøres ofte i møter med forfatterne, men her bør vi kanskje fornye oss litt. Finne andre former enn forfattere som leser høyt og snakker om boka si. Jeg ønsker meg mer dialog, men det krever bibliotekarer som er villig til å gå inn i det foran et publikum.

For noen år siden var det et meget godt formidlingsprosjekt av Kulturfondbøker støttet av Kulturrådet og Statens bibliotektilsyn. Noe tilsvarende skulle jeg ønske meg startet opp igjen.

Bibliotekenes hjemmesider er blitt en viktig formidlingsarena for all type litteratur. Her er mange gode lesetips fra dyktige bibliotekarer.

5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

Vi har samme mål – formidle litteratur og det opplever jeg at vi samarbeider om. Forfattere stiller villig opp når vi tar kontakt. Nå er jeg klar over at vi har den fordelen at Bærum bibliotek ligger sentralt til for mange forlag og forfattere.

6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

En minibuss til å reise rundt til kommunens barnehager. Den skal være bemannet med en bibliotekar som er en dyktig forteller og ha en spennende mediasamling.