Oppgang for strømming og e-bøker

2020 startet bra for forlagsbransjen. Ved utløpet av februar var omsetningen i allmennbokmarkedet 11,5 prosent høyere enn på samme tid i 2019. Ved utgangen av…

lydbok

2020 startet bra for forlagsbransjen. Ved utløpet av februar var omsetningen i allmennbokmarkedet 11,5 prosent høyere enn på samme tid i 2019. Ved utgangen av mars var det positive avviket sammenliknet med i fjor redusert til 7,3 prosent. Isolert viste marsomsetningen en nedgang på 4,2 prosentpoeng.

Forlagsomsetningen i allmennbokmarkedet inklusive strømming (som bare rapporteres kvartalsvis) viser en økning i første kvartal 2020 på 13 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019.

Den vesentlige veksten kommer fra salg til strømmetjenestene, med en økning på 45,2 prosent sammenliknet med første kvartal 2019. E-bøker (eksemplarsalg) hadde en vekst på 35,6 prosent. Salget av papirbøker økte med 6,7 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det var en betydelig vekst i strømmemarkedet også i antall lyttinger. De to største strømmetjenestene rapporterer at det i 2020 ble lyttet til nesten 1,5 millioner lydbøker, sammenlignet med nesten 1,1 millioner lyttinger i første kvartal året før. Dette gir en økning på vel 32 prosent.

Strømming er ikke inkludert i apriltallene. Omsetningen i april isolert viser en nedgang på 29 prosent i forhold til i april i fjor. Omsetningen av fysiske bøker hadde en nedgang på 35 prosent, mens omsetningen fra salg av digitale bøker økte 31 prosent. Effekten av koronakrisen slo som kjent inn midtveis i mars, slik at april er den første fulle måneden med effekten av det som har skjedd.