Opprop: Alle kunstnere som besøker Norge skal kjenne seg trygge!

Oppfordring til justisminister Monica Mæland og kulturminister Abid Q. Raja: Kunstnere og regimekritikere må kunne besøke Norge og møte et norsk publikum uten å frykte for sin egen sikkerhet.

Kjære statsråd Monica Mæland og statsråd Abid Q. Raja

Nylig ble det kjent at en saudiarabisk kunstner som sto på programmet til LitFestBergen – Bergen Internasjonale Litteraturfestival – i 2019 var blitt utsatt for trusler.
Representanter for det saudiarabiske regimet oppsøkte kunstneren på hotellet og truet kunstneren til å trekke seg fra deltakelse på festivalen.

Vi ber justisminister Monica Mæland og kulturminister Abid Raja forsikre oss om at denne kunstneren nå er trygg og i sikre omgivelser.

Videre ber vi statsrådene om å fordømme fremmede makters virksomhet på norsk jord som søker å undergrave, nøytralisere eller eliminere politisk opposisjon og kunst.
Vi ber statsrådene sikre at alle kunstnere som besøker Norge kan kjenne seg trygge. Spesielt er det viktig at regimekritikere skal kunne besøke Norge og møte et norsk publikum uten å frykte for sin egen sikkerhet.

Den norske Forfatterforening
Dramatikerforbundet
Forfatterforbundet
Kritikerlaget
Litteraturhuset i Bergen
Litteraturhuset, Fredrikstad
Litteraturhus Lillehammer
Litteraturhuset i Skien
Litteraturhuset i Trondheim
Nettverk for norske litteraturfestivaler
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk forfattersentrum
Norsk Oversetterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk PEN
Stiftelsen Litteraturhuset, Oslo