Opprop mot e-bokmoms (III): Regjeringen ødelegger vellykket litteraturpolitikk, mener Anne Oterholm

– Regjeringens ødelegger en vellykket norsk litteraturpolitikk med innføringen av moms på litteratur, sier Anne Oterholm. Blant annet. Klikk ”Les mer” og se hva annet…

Anne Oterholm STORT

– Regjeringens ødelegger en vellykket norsk litteraturpolitikk med innføringen av moms på litteratur, sier Anne Oterholm. Blant annet. Klikk ”Les mer” og se hva annet lederen av DnF mener om e-bok-moms eller momsfritak får å si for vår framtidige, litterære offentlighet.

 

 

INTERVJUER Hva betyr moms på e-bøker?

ANNE OTERHOLM Moms på e-bøker betyr mange ting: I første rekke betyr det at norsk litteraturpolitikk gjennom de siste tiårene endres over natten, ikke fordi betingelsene for å utgi litteratur i Norge er blitt radikalt forbedret (det er snarere tvert imot), men fordi man ikke skal utgi litteraturen analogt lenger, men digitalt. Det er formatet litteraturen utgis i som er avgjørende, og ikke lenger språket og innholdet. For en forfatter virker det ganske rart.

INTERVJUER Hvorfor mener DnF at e-bøker bør frå momsfritak?

ANNE OTERHOLM Regjeringens ødelegger en vellykket norsk litteraturpolitikk med innføringen av moms på litteratur. Leserne og litteraturen vil komme til å betale prisen når alle leddene i bokens verdikjede får sine marginer presset og derfor vil satse mindre på en mangfoldig norsk litteratur og mer på bestselgende titler.

INTERVJUER Hvordan jobber DnF med denne saken?

ANNE OTERHOLM DnF har jobbe alene, men også sammen med Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de andre forfatterorganisasjonene i denne saken. Vi har blant annet vært i møter med stortingspolitikere (både finanspolitikere og kulturpolitikere), vi har deltatt i muntlig høring arrangert av finanskomiteen, vært i møte med finansdepartementet, i dialog med kulturministeren og skrevet innlegg i mediene. Saken ble også tatt opp på årsmøtet i mars. Dette resulterte da også i en felles uttalelse fra årsmøtet.

INTERVJUER … ja, for også forlagene vil betale en pris ved evt e-bokmoms. Hvor mye jobber dere med de i forhold til momsfritak-kamp?

ANNE OTERHOLM Vi har jobbet mye sammen med både Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. En av årsaken til den norske litteraturens suksess de siste tiårene er naturligvis at alle ledd (også forleggere og bokhandlere) påtar seg kulturforpliktelser som en gjenytelse for blant annet momsfritaket. Disse gjenytelsene innebærer at forlagene ikke alltid skal se på bunnlinja når de gir ut en tittel, men tenke kvalitet og langsiktig forfatterskapsbygging. Bokhandlerne skal gjennom Bokavtalen sørge for en distribusjon og eksponering av bøker ut fra litteraturpolitiske hensyn og ikke bare ut fra kommersielle. Med innføring av moms er alle redde for at forleggere og bokhandlere ikke lenger vil ha råd til å tenke litteraturpolitisk.

INTERVJUER Hvis det blir moms på e-bøker, og e-boka blir kostende det samme som en papirbok: tror du at folk kommer til å kjøpe e-bøker i det hele tatt?

ANNE OTERHOLM I liten grad. Jeg tror imidlertid at en slik situasjon ville være en gavepakke til tilhengere av ulovlig fildeling. Svært raskt vil noen begynne å argumentere for ulovlige fildelingen med at de som står bak e-bøkene priser seg så høyt, at de kan skylde seg selv når folk syns det er greit at de tar seg til rette.

INTERVJUER Hvilken plass har dette åpne brevet til Regjeringen i DnF sitt arbeid mot e-bokmoms?

ANNE OTERHOLM Forfatterforeningen jobber for gode rammebetingelser for å skrive og utgi litteratur på norsk. I denne sammenhengen er momsfritaket svært viktig. Dette brevet til Regjeringen som nå er underskrevet av over 260 forfattere, viser hvor viktig dette er for oss. Enkelte politikere har hevdet at momsfritaket kun er viktig for bestselgende norske forfattere, noe Forfatterforeningen mener er fjernt fra virkeligheten. Momsfritaket har ingen direkte virkning på forfatteres lomme-bok. Det åpne brevet til Regjeringen viser at forfatterne i dette spørsmålet står sammen i arbeidet for å sikre norsk litteratur gode rammebetingelser.

INTERVJUER Hvorfor tror noen politikere at bare bestselgende forfattere tjener på momsfritak, og på hvilken måte tar de feil når de tror det?

ANNE OTERHOLM Innføring av moms på litteratur vil føre til en økt kommersialisering av bokmarkedet. Høyere bokstabler, fokus på færre titler og mindre litteraturpolitiske forpliktelser. Det er ganske åpenbart at det i første omgang iikke kommer til å gå utover de bestselgende forfatterne.

INTERVJUER Hva vil du si om forfatterne sin reaksjon på brevet?

ANNE OTERHOLM Forfatternes respons på brevet har vært overveldende. Det tok 20 minutter fra vi sendte ut brevteksten til vi hadde nærmere 50 underskrivere.

INTERVJUER Hvordan blir brevet, med underskriftene, overlevert Regjeringen?

ANNE OTERHOLM Brevet med alle underskriftene vil bli sendt regjeringen etter at de er publisert her på vår hjemmeside.

INTERVJUER I en ideell verden – hvor du bestemte utviklingen – hva skjer videre herfra?

ANNE OTERHOLM Da opprettholder Regjeringen momsfritaket på litteratur!

INTERVJUER Hva er Plan B, hvis det ikke blir sånn

ANNE OTERHOLM Vi har ingen plan B.