Opprop til støtte for ytringsfrihet og demokrati i Hviterussland

Våre hviterussiske kolleger har over lengre tid hatt store utfordringer med å uttrykke seg fritt, og vi er svært bekymret over den dramatiske utviklingen etter…

Våre hviterussiske kolleger har over lengre tid hatt store utfordringer med å uttrykke seg fritt, og vi er svært bekymret over den dramatiske utviklingen etter det manipulerte valget 9. august.

Vi protesterer sterkt mot at journalister blir truet, angrepet og arrestert, at nettaviser blir blokkert og at innbyggerne ikke har fri tilgang på informasjon, og uttrykker vår fulle støtte til den hviterussiske befolkningen generelt og til våre skribentkolleger spesielt.

En samlet forfatter- og oversetterstand gir sin tilslutning til de fredelige demonstrasjonene, krever frie og rettferdige valg og fremmer betydningen av full ytringsfrihet i Hviterussland/Belarus.

19. august 2020

Norsk Oversetterforening
Den norske Forfatterforening
Forfatterforbundet
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Dramatikerforbundet 
Norsk PEN