Ordbok-redaksjon etterlyser sitater

– Vær med og gjør NAOB ikke bare til en rikholdig ordbok, men en kulturbegivenhet, sier prosjektleder Petter Henriksen.  Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB)…

– Vær med og gjør NAOB ikke bare til en rikholdig ordbok, men en kulturbegivenhet, sier prosjektleder Petter Henriksen. 

Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) er en videreføringen av forrige århundres storverk: Norsk Riksmålsordbok. NAOB blir publisert på nettet ved årsslutt 2017. 

Engelsk har sin Oxford English Dictionary, dansk sin Ordbog over det danske Sprog, svensk sin Svenska Akademiens ordbok, og nynorsk sitt nylig fullførte tolvbindsverk Norsk Ordbok. Nå får også norsk bokmål/riksmål sitt storverk. En forsmak kan du få på naob.no, nærmere bestemt naob.no/ordboken/demo  

Med dette får bokmålet endelig sitt store autoritative ordboksverk, utviklet av en redaksjon på et tyvetalls leksikografer med Kulturdepartementets støtte. 

NAOB er ikke bare en ordbok, men en unik samling med 250.000 sitater fra litteraturen som viser det norske ordforrådet i bruk. Ordet deilig eksemplifiseres bl.a. med dette Henrik Ibsen-sitatet, fra De unges forbund

«hvor frøken Bratsberg var dejlig, da hun bragte brevet» 

Fra gamle Norsk Riksmålsordbok arver NAOB en skattkiste med litterære sitater fra tiden frem til siste del av 1900-tallet, med særlig vekt på gullalderlitteraturen. NAOB-redaksjonen nedlegger nå et stort arbeid med å sanke sitater fra den nyere litteraturen for å belegge moderne norsk. 

Her er f.eks. et nyere Henrik Langeland-sitat som vil komme i NAOB (fra Fyrsten), til eksemplifisering av ordet semmer: 

«de to sofaene som stod presset mot hverandre … , var Klippan, IKEAs rimeligste og semreste sofa ever». 

Til arbeidet med å sanke nye sitater søker nå ordbok-gruppen også assistanse hos forfatterne selv. 

– Har du noen setninger i ditt forfatterskap som du synes klinger godt og som du kunne ønske sitert i det nasjonale ordbokverket? Alle sjatteringer av bokmål er vel å merke velkomne – NAOBs sitatmateriale skal vise stor bredde, sier Petter Henriksen. 

Send inn forslag snarest til  oystein.tvede@kunnskapsforlaget.no