Ordets värde

– Kva er bakgrunnen for at de drar i gang denne kampanjen? Under en längre tid har vi sett ökade svårigheter för författare och översättare…

Foto: By Arild Vågen (Own work)

– Kva er bakgrunnen for at de drar i gang denne kampanjen?

Under en längre tid har vi sett ökade svårigheter för författare och översättare att ta rimligt betalt för sina framträdanden. Det finns en oroande utveckling där vi förväntas ställa upp gratis eller för symboliska summor i alla möjliga sammanhang. Detta är ett stort problem för våra medlemmar eftersom det utgör en betydande del av våra inkomster. Det är viktigt att påpeka både utåt i samhället och för våra medlemmar att vi har rätt att ta betalt för vårt arbete.

– I leiarartikkelen Ordet er fritt men inte gratis skriv du om ein konflikt du kjenner i deg som forfattar når det gjeld å seie ja eller nei til gratisoppdrag. Kva slags konflikt er dette?

Konflikten består i att jag som författare vill ut och träffa människor, jag vill vara med i det pågående litterära samtalet. Det kan vara svårt att tacka nej till gratisarbete, eftersom jag är rädd att inte få komma ut och träffa min publik om jag ställer krav på ersättning. Som enskild författare är det svårt att stå emot men tillsammans blir vi en stark kraft.

– Kva vil de konkret gjere?

Vi ska grundligt se över trygghetssystemen för författare och översättare. Tala om Ordets värde offentligt och på så sätt medvetandegöra våra uppdragsgivare om hur situationen ser ut. Vi har inte råd att arbeta gratis om vi ska verka som författare. Vi ska på olika vis under en längre tid stärka medlemmarna i denna fråga.