Ordningen med korona-kompensasjon forlenges ut mars

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er forlenget til 31. mars.
Ordningen gjelder også for frilansere som har mistet inntekt som følge av covid-19 og sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut mars.