Oslo Economics, Simonsen advokatfirma og Oeconomica skal utrede litteraturpolitikken

Kulturdepartementet har bedt gruppen Oslo Economics, Simonsen advokatfirma og Oeconomica utrede litteratur- og språkpolitiske virkemidler, heter det i en pressemelding. Utredningen skal se på om…

books

Kulturdepartementet har bedt gruppen Oslo Economics, Simonsen advokatfirma og Oeconomica utrede litteratur- og språkpolitiske virkemidler, heter det i en pressemelding. Utredningen skal se på om dagens virkemidler er egnet til å fremme kvalitet, bredde og variasjon i tilbudet med hensyn til innhold og sjangre i norsk skjønn- og faglitteratur. Gruppen skal også vurdere om dagens samarbeid mellom forleggere og bokhandlere om faste priser bidrar til å nå de litteratur- og språkpolitiske målene. I tillegg vil Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet få kartlagt rammebetingelser og virkemidler overfor bok- og forlagsbransje i sentrale europeiske land. I den sammenheng skal det vurderes om boklov er hensiktsmessig for å fremme norsk fag- og skjønnlitteratur.