Oslo får nytt hovedbibliotek

– Byregjeringen skal legge 388 millioner kroner på bordet for å igangsette byggingen av et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, sier Johansen. – Vi vil be…

deichmanske_bibliotek_18jun2005

– Byregjeringen skal legge 388 millioner kroner på bordet for å igangsette byggingen av et nytt hovedbibliotek i Bjørvika, sier Johansen. – Vi vil be om en fullmakt til å gjøre 7500 kvadratmeter tilgjengelig for utleie til kommunale, statlige og private aktører som naturlig hører hjemme i et morderne kunnskapsmiljø, sa han.

Over 60 prosent skal fortsatt gå til biblioteksformål. 

  • Les mer hos NRK.no: http://www.nrk.no/kultur/bygger-nytt-deichmanske-og-leier-ut-40-prosent-1.12683297