Oslo kommune: Søk på kunst- og kulturstipend for 2023!

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Dette er en dobling fra året før, og betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend.

Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier. Fristen er 15. september. Søknadsskjema ligger her: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#?id=586

Informasjon om de ulike stipendordningene

Diversestipend 

Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.

https://www.oslo.kommune.no/diversestipend

Etableringsstipend 

Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

https://www.oslo.kommune.no/ etableringsstipend/ 

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling 

Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Kulturprofilstipend 

Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.

https://www.oslo.kommune.no/kulturprofilstipend/

Talentstipend 

Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år. 

https://www.oslo.kommune.no/talentstipend/

Munch- og Vigelandstipend 

Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger. 

https://www.oslo.kommune.no/munch-og-vigelandstipend/

Ta kontakt med Oslo kommunes kulturetat om dere skulle ha behov for mer informasjon.