Aktuelt

Ossietzkyprisen til Sidsel Mørck

  I sin begrunnelse for tildelingen sier styret: «Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har…

sidsel_morck
 
I sin begrunnelse for tildelingen sier styret: «Sidsel Mørck har vært en tydelig og viktig stemme i norsk offentlighet i mange tiår. Hun har stått ved sine hovedkampsaker, miljøvern og kvinnesak, gjennom skiftende tider og med varierende oppslutning og interesse. Det skal mot og utholdenhet til for å stå i kampen så lenge. Særlig innen miljøvern har Sidsel Mørck gjort et pionerarbeid. Arbeidet hennes har bl.a. vært rettet mot industriforurensing. Men selv om mange av motstanderne hun har valgt seg har vært sterke, har nok den største utfordringen vært likegyldigheten.  Det er helt nødvendig å låne øre til opplyste og engasjerte mennesker som Sidsel Mørck, og håpet er at Ossietzky-prisen skal gjøre det enda lettere for henne å bli hørt.» Styret framhever også Mørcks engasjement for Zola-prisen og hennes mange «litterære salonger» der hun i en årrekke samlet skribentkolleger og andre interesserte til møter og debatter i sitt hjem.  Per Egil Hegge og Brit Bildøen vil holde taler til prisvinneren og det blir musikalsk innslag ved visesangeren Jørn Simen Øverli.