Over 150 har søkt Gyldendalstipendet

Over 150 personer har søkt Gyldendalstipendet, som er ment å gi nye litterære stemmer tid og økonomisk rom til å utvikle seg.

Stipendet er tiltenkt personer som liker å skrive, og som kanskje ønsker å bli forfatter. Med Gyldendalstipendet ønsker forlaget å bidra til større bredde og mangfold i den norske litterære offentligheten. Stipendet består av en samlet sum på kr 200 000, og deles ut til en eller to mottakere på grunnlag av søknad.

Stipendets siktemål er å bidra til å gjøre den norske litterære offentligheten mer representativ for samfunnet som helhet. Stipendet er tiltenkt skrivende med minoritetserfaring.

Stipendet består av en total sum på NOK 200 000. Summen kan gis til én eller deles på to.

Stipendsøkere vurderes av en jury bestående av seks jurymedlemmer, som enten skriver selv eller arbeider profesjonelt med tekst. Stipendet etableres for fem år, og deles første gang ut i 2023.