Oversettelse av minoritetsspråklige

Men ledelsen og administrasjonen jobber selvsagt kontinuerlig med mange små og store saker som offentligheten aldri får høre om. Noen saker bærer frukter først etter…

urdu

Men ledelsen og administrasjonen jobber selvsagt kontinuerlig med mange små og store saker som offentligheten aldri får høre om. Noen saker bærer frukter først etter lang tid. Etter årsmøtet i mars i år, ble det vedtatt at DnF skulle fortsette et arbeid rettet mot å hjelpe minoritetsspråklige forfattere i Norge til å få oversatt noe av sitt arbeid til norsk. Etter et initiativ fra Norsk kulturråd ble det såkalte ”Mosakkprogrammet”lansert i 1998 for å fremme det man kalte ”fler- og […] tverrkulturelle uttrykk”, for å styrke minoriteters muligheter for kulturell utfoldelse ”på egne premisser”, samt å bidra til at minoritetskunst- og kultur ”går i et fruktbart samspill med kulturlivet for øvrig”. For litteraturen betyr dette blant annet innkjøp av bøker oversatt fra språk som er i midretall i Norge. Å være forfatter bosatt i Norge, uten å kunne skrive på norsk er vanskelig. DnF nå søker midler til utvikling og oversettelse av manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge.

 

.