P. O. Enquists pris til Sveen

Sveen debuterte i 2008 med novellene Køyre frå Fræna, og fekk Tarjei Vesaas Debutantpris for boka. Gjennombrotet kom med romanen Guds barn, der bibelhistorier er førelegget,…

lars_petter_sveen

Sveen debuterte i 2008 med novellene Køyre frå Fræna, og fekk Tarjei Vesaas Debutantpris for boka. Gjennombrotet kom med romanen Guds barn, der bibelhistorier er førelegget, og eitt av tema han tar opp er nettopp det å fortelje og gjenfortelje historiar: Korleis ein fortel seg sjølv historier for halde ut; kva er historiens plass hos mennesket. Juryen for Enquistprisen skriv om denne romanen: "I sin siste roman skriver Lars Petter Sveen gjennom et kaleidoskop av fortellinger frem mytiske, historiske og bibelske skikkelser som speiler sin egen tid like mye som vår kulturarv og moderne samtid. Lagt til tiden fra Jesu fødsel i Betlehem til førti år etter hans død, er den en fortelling om ondskapen i verden, med kjærligheten som omdreiningspunkt. Guds barn er på alle måter et velfortjent gjennombrudd av en ung forfatter som i sitt forfatterskap viser stor modenhet, egenrådighet og djervhet."

Enquist sitt sjølv i juryen som har vore med på å velje Sveen. På sin opne facebook-side skriv Sveen, som for tida bur i Tanzania, dette om tildelinga: "Stort å bli lest av eit litterært forbilde, stort å få ein slik pris. No er det berre å ta med seg alt dette inn i skrivinga. Eller som Marguerite Duras skriv: "Å skrive er å forsøke å forstå det man ville ha skrevet hvis man skrev der før man skriver.""