«På æren løs»: lansering i dag

Boka tar for seg krigen, litteraturen og Æresretten. Rapporten til den DnF-oppnevnte komiteen som har gjennomgått Æresrettens virke kommer også snart. Den blir ferdig i…

image004

Boka tar for seg krigen, litteraturen og Æresretten. Rapporten til den DnF-oppnevnte komiteen som har gjennomgått Æresrettens virke kommer også snart. Den blir ferdig i neste uke og blir da umiddelbart sendt til medlemmene som er påmeldt Årsmøtet. Øvrige medlemmer som ønsker å få rapporten tilsendt kan henvende seg til sekretariatet på post@forfatterforeningen.no.