Påskebrev fra lederen

Komiteen som skal se på alle sider ved æresrettens virke konstitueres rett over påske, og blir offentliggjort på våre nettsider når den er klar.  Videre vil…

_syn5444-2

Komiteen som skal se på alle sider ved æresrettens virke konstitueres rett over påske, og blir offentliggjort på våre nettsider når den er klar. 

Videre vil styret på første styremøte starte arbeidet med å se på hvordan en opptakskomitè best kan organiseres. Inntil en modell for opptakskomitè er godkjent og etablert, vil medlemsopptak gjøres av Det litterære Råd, men etter forslag fra Øyvind Rimbereid, Inger Elisabeth Hansen og Torgeir Schjerven vedtatt på årsmøtet, vil det være tilstrekkelig om søker foreslås innvotert med 3 eller flere stemmer.

Det er fortsatt mulig å bli med på Bokåret-prosjektet, et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Forfatterforeningen i anledning Bokåret 2019. Kort fortalt går dette prosjektet ut på at tretti forfattere med bok i 2019 kan få reise på besøk til en bokhandel og snakke om egen bok og fire andre aktuelle bøker. Til sammen skal 150 bøker formidles i løpet av året. Forfattere som deltar honoreres med 8500,-.Ta gjerne kontakt med meg, eller sjekk ut nettsiden for mer informasjon: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/bokaret-2019-30-forfattere-til-30-bokhandler

Styret skal på sitt møte 2. mai nedsette et nytt internasjonalt utvalg på inntil seks personer. Vi vil gjerne ha forslag til kandidater. Har du selv lyst til å bidra, gi beskjed!  

10-12.april deltar Forfatterforeningens sekretariat på Nordisk forfatter- og oversetterråd (NFOR). Det nordiske samarbeidet gjennom NFOR er 100 år i år og det vil bli seminar om
blant annet Bibliotekenes rolle, funksjon og fremtid i Norden, et annet seminar har tittel How The Society of Authors has dealt with Amazon in the UK. 

Avslutningsvis vil jeg minne om publikasjonene utgitt i anledning Forfatterforeningens 125-årsjubileum, Litteratur, politikk og samfunn og Én for alle og alle for én. Ønsker du et eksemplar, send en epost til post@forfatterforeningen.no 

Administrasjonen er stengt i påskeuka, men vi er tilbake igjen 23.april.

Nå ønsker jeg dere en riktig god påske og fine aprildager.

Alt godt, fra Heidi Marie Kriznik
Leder