Aktuelt

Påskehilsen fra lederen

Kjære forfattere, Takk for at dere bidro til et godt årsmøte med grundige diskusjoner, forslag og innspill. Dere har nå mottatt vedtaksprotokollen fra årsmøtet. Uttalelsen…

_syn5444-2

Kjære forfattere,

Takk for at dere bidro til et godt årsmøte med grundige diskusjoner, forslag og innspill.

Dere har nå mottatt vedtaksprotokollen fra årsmøtet. Uttalelsen vedtatt på årsmøtet, der Forfatterforeningen ber Regjeringen videreføre kunstnernes rett til å oppnevne stipendkomiteene for Statens kunstnerstipend, er sendt til kulturminister Trine Skei Grande og stortingspolitikere. Støtteerklæringen til Sumaya Jirde Ali er sendt som pressemelding, samt lagt ut på Forfatterforeningens nettside og delt på sosiale medier. Forfatterforeningen har også sendt blomster til Jirde Ali.

Forfatterforeningen vil fortsette å støtte forfattere, forsvare ytringsfriheten, og fremheve betydningen av kunstnerisk frihet og kreativt mangfold. Det er et viktig arbeid, og nedfelt i Forfatterforeningens vedtekter, paragraf 2. Forfatterforeningen skal jobbe for norske forfatteres ytringsfrihet, men skal også ta et internasjonalt ansvar.

Medias dekning av årsmøtet vårt kan synes å avspeile en større opptatthet av Forfatterforeningens medlemskriterier, enn for det andre vi gjør, som det viktige litteraturpolitiske og internasjonale arbeidet. Men når det er sagt: Diskusjonene på årsmøtet rundt medlemskriteriene var gode. Det kjennes bra å være medlem i en forening som er opptatt av å samles og ha en åpen diskusjon. Å lytte til hverandres innspill, se på hvilke mulige alternative medlemskriterier som finnes, hva det er ved dagens kriterier vi vil beholde. Og hva som skal til for at vi forblir en sterk forening. Årsmøtet har gitt styret mandat til å nedsette en komité som vil vurdere foreningens medlemskriterier. Første styremøte med det nye styret er 16.april. Da vil vi ta fatt på denne oppgaven. Til opplysning har Forfatterforbundet sitt landsmøte 7. april. DnF er invitert og vil være representert på møtet. Jeg vil også benytte anledninga til å opplyse om at Vederlagsfondets stipendtildelinger vil bli publisert på Forfatterforeningens nettside i uke 14. Nevnes kan også at Forfatterforeningen 15.-18.april får besøk av styremedlemmer fra den uavhengige forfatterforeningen i Belarus (Hviterussland). 

Den 24. april er datoen da Familie- og kulturkomiteen leverer sin innstilling til ny åndsverklov. Åndsverkloven som er kunstnernes viktigste lov forventes behandla i Stortinget 15. mai. Forfatterforeningen vil fortsette å arbeide for, alene og gjennom vår deltakelse i Kunstnernettverket, at en ny åndsverklov skal lovfeste alle kunstneres rett til kontroll over eget verk og rett til rimelig vederlag.  

Da gjenstår det bare å ønske dere ei god påske, og tid og økonomisk rom til å skrive!

Med vennlig hilsen

Heidi Marie Kriznik

Leder