PEN Belarus i Oslo

Norsk PEN hadde denne uken invitert tre prominente menneskerettighetsforkjempere fra Belarus til Oslo.

Onsdag 1. november var representanter fra PEN Belarus, Den norske Helsingforskomiteen og Norsk PEN samlet på Litteraturhuset i Oslo for å snakke om den nåværende situasjonen for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Belarus. I 2022 mottok Ales Bialiatski Nobels fredspris, før han like etter ble fenglset for nye 10 år. I 2022 ble det registrert 1390 rettighetsbrudd mot kulturabeidere i Belarus, tallet øker og mange frie ytrere har valgt eksil. PEN Belarus arbeider for å gjøre verden oppmerksom på dette. De opererer nå i eksil fra Polen, etter at myndighetene stengte ned organisasjonen i 2021.

Vinner av Forfatterforeningens Ytringsfrihetspris 2021, Dmitrij Strotsev, innledet ved å lese flere av sine dikt. Hanne Ramsdal leste Gunnar Wærness og Mikael Nyhdal sin gjendiktning.

Deretter fulgte en panelsamtale med Taciana Niadbaj (styreleder i PEN Belarus og forfatter), Iryna Kozika (daglig leder i PEN Belarus) og Aliaksandra Safonava (prosjektleder for Belarus i Den norske Helsingforskomiteen). Samtalen ble ledet av generalsekretær i Norsk PEN, Jørgen Watne Frydnes.

Arrangementet var initiert av Norsk PENs komité for fengslede forfattere og støttet av blant annet Forfatterforeningen.

Dmitrij Strotsev

Hanne Ramsdal