PEN markerer Verdens poesidag

Fengslede Forfatteres Komité vil aksjonere for hver enkelt av disse poetene ved å skrive appeller til styresmaktene i de respektive landene. Samtidig oppfordrer vi alle…

g_image

Fengslede Forfatteres Komité vil aksjonere for hver enkelt av disse poetene ved å skrive appeller til styresmaktene i de respektive landene. Samtidig oppfordrer vi alle til å underskrive PENs opprop om å løslate poetene.  

Du finner omtale av de enkelte poetene på denne lenken: http://www.norskpen.no/ArticleDetails/tabid/64/ArticleID/1906/Fem-forfulgte-poeter-p%c3%a5-Verdens-poesidag-21-mars.aspx   

Du kan så klikke på "undertegn opprop her"  under hver enkelt poet for å slutte deg til oppropet automatisk.