Plats. Poesi. Periferi.

Fra «Kultur i Halland» har vi mottatt følgende:  http://artinsideout.se/residence/plats-poesi-periferi-lyrikresidens-i-hylte/ Art Inside Out erbjuder sex poeter fyra veckors residens i vackra Hylte kommun med boende, resor,…

plats-poesi-periferi-v-1200px-1200x400-c-center

Fra «Kultur i Halland» har vi mottatt følgende: 

http://artinsideout.se/residence/plats-poesi-periferi-lyrikresidens-i-hylte/

Art Inside Out erbjuder sex poeter fyra veckors residens i vackra Hylte kommun med boende, resor, arbetslokaler och ekonomisk ersättning (ca 40 000 kr med F-skatt) under tiden 24 april–19 maj 2017. Det är en möjlighet att arbeta enskilt och även tillsammans med andra nordiska poeter utifrån temat plats, poesi, periferi.

Svensk-, norsk- eller danskspråkiga poeter kan under fyra veckors residens i Hylte kommun utveckla sitt skrivande och bidra med kritik och inspiration till varandras texter. Syftet med residenset är att författarna ska utgå från platsen och teman som är knutna till den såsom periferi, utkant, gräns och landsbygd. Fokus ligger på den skapande processen.

Författaren kan antingen redan idag röra sig kring nämnda teman i författarskapet eller formulera ett nytt projekt som påbörjas. Största delen av residenset kommer att avse tid för eget skrivande (som inte måste hålla sig till temat, men gärna får göra det). Den andra delen ägnas specifikt åt temat och då kan författaren antingen arbeta enskilt eller i samarbete med någon eller några av de andra residensdeltagarna. För att residensdeltagarna ska kunna ta del av varandras texter är det viktigt att alla poeter skriver på språk som de andra kan läsa.

Residenset inleds med en introduktion till platsen och kommunen utifrån just frågor som kretsar kring temat, bestående av möten och dialoger med människor från bygden, andra författare och/eller forskare som arbetar med temat idag. Därutöver kommer författarna lära känna platsen genom studiebesök och utflykter.

Residensperioden avslutas med offentlig presentation/gestaltning av konstnärliga texter framarbetade under perioden, dels i Hylte kommun och dels på andra platser i Halland såsom bibliotek och museum. Dessutom sker en gemensam läsning på Göteborgs Litteraturhus i slutet av perioden. Dikter från samtliga residensdeltagare kommer att publiceras i tidskriften Provins efter residenset.

En gammal bruksort i naturskön miljö

Hyltebruk är en gammal bruksort på gränsen mellan Halland och Småland, i Europas utkant. Den är centralort i Hylte kommun som numera tillhör Halland. Här har också gränsen mellan Sverige och Danmark gått en gång i tiden. Pappersbrukets betydelse har minskat men är fortfarande den största privata arbetsgivaren. I övrigt präglas kommunen av mindre orter med små industriföretag och relativt stor invandring av människor som korsat många gränser. Utifrån detta vänder vi oss till poeter och författare som är intresserade av teman som kan kopplas till periferi, utkant, gräns och landsbygd. En stor del av den litteratur som skapas i Norden idag utspelar sig i staden och centrum, vilket gör det valda ämnet angeläget och väcker frågor kring representation och synlighet.

Residensdeltagarna kommer att bo lantligt och lugnt utanför centralorten Hyltebruk. Residenset kommer att tillhandahålla arbetslokaler som är anpassade efter gruppens sammansättning.

En erfaren handledare som stöd

I början, mitten och slutet av residenset kommer Marie Silkeberg, författare, översättare och tidigare professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand på Göteborgs universitet, att vara med och introducera det platsspecifika temat, samla diskussionerna kring det och följa det kreativa arbetet. Marie Silkeberg har i text, ljud och poesifilm arbetat med platsspecifika praktiker.

Ansök senast 25 november

Ansökan görs via ansökningsformuläret i länken från den 22 september. Sista ansökningsdag är 25 november.

Författare ansöker med projektidé och CV med sin utgivning och annan litterär verksamhet som översättning, litteraturkritik eller liknande och med redovisning av studier eller arbete som handledare eller lärare i litterärt skrivande. Kravet är att ha gett ut minst en bok av hög konstnärlig kvalitet på förlag eller publicerat sig på annat sätt. Även prosaförfattare som hittills inte publicerat lyrik har möjlighet att söka.

Det är möjligt att bifoga max tre korta texter från de senaste årens produktion digitalt om de inte publicerats på förlag ännu.
När ansökningstiden gått ut sker ett urval som görs av Kultur i Halland och Hylte kommun, i samråd med Marie Silkeberg och representanter för Litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs Litteraturhus och tidskriften Provins. Beslut meddelas i början av februari 2017. De som väljs ut till residenset får sedan mer praktisk information.

Art Inside Out

Art Inside Out är en ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens. Institutionen startade sin verksamhet 1 januari 2016 och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland i nära samverkan.

Residenset Plats. Poesi. Periferi. är ett samarbete mellan Art Inside Out, Göteborgs Litteraturhus, tidskriften Provins och Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Kontakta Art Inside Out för mer information

Frågor kring residenset Plats. Poesi. Periferi. kan ställas till:

Nina Katarina Karlsson, litteraturutvecklare Kultur i Halland, telefon +46 (0)722 38 62 88, e-post katarina.karlsson@regionhalland.se

Davor Abazovic, kulturproducent Art Inside Out, telefon + 46 (0)731 42 72 03, e-post davor.abazovic@regionhalland.se

Monica Falk, kulturchef Hylte kommun, telefon +46 (0)733 71 81 51, e-post monica.falk@hylte.se