Politikerne advarer bokbransjen

Lørdag skrev Klassekampen om overvekten av titler fra Cappelen Damm i tre av forlagets salgskanaler. I Tanums bokklubb har 90 prosent av hovedbøkene så langt…

trine_skei_grande

Lørdag skrev Klassekampen om overvekten av titler fra Cappelen Damm i tre av forlagets salgskanaler. I Tanums bokklubb har 90 prosent av hovedbøkene så langt i år vært levert av Cappelen Damm. I Tanum Concept, som er rettet mot Coop-butikkene, er andelen 75 prosent. I Storytel er det en andel på 80 prosent titler fra Cappelen Damm.

  • Les Klassekampens sak her: http://www.klassekampen.no/article/20180525/ARTICLE/180529987

«De litteraturpolitiske virkemidlene består av både rettigheter og plikter. Det vil si at bransjen ikke kan velge å bare nyte godt av privilegiene», skriver kulturminister Trine Skei Grande i en e-post til Klassekampen.

Kulturministeren påpeker at de litteraturpolitiske virkemidlene som fastpris og litteraturabonnementer nettopp er utformet for å motvirke en salgsstrategi som fremmer bøker fra egne eierforlag.

«De litteraturpolitiske virkemidlene er utformet for å nå målene om bredde, mangfold og kvalitet. I stor grad oppnår vi dette i bokbransjen i Norge», legger hun til.

Også kulturpolitikerne på Stortinget ber aktørene i bokbransjen om å følge spillereglene.

– Jeg vil oppfordre bokbransjen til å utvise svært stor forsiktighet med å gi fordeler til sine egne forlag, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård til KK.

Han sitter i kulturkomiteen for SV. Øvstegård mener en boklov nettopp kunne bidratt til å sikre at de store aktørene ikke gir fordeler til seg selv gjennom den vertikale integrasjonen.

– Men enn så lenge har vi en bokavtale, og jeg mener den samme type krav bør kunne stilles i bokavtalen, sier Øvstegård.

Kristin Ørmen Johnsen, som leder kulturkomiteen for Høyre, påpeker at de rause litteraturpolitiske ordningene er basert på et tillitsbasert system.

– Det betyr at vi har tillit til at aktørene ikke legger opp til ordninger som virker ødeleggende for resten av bransjen. Den norske bokbransjen har noen store forlagshus, men vi ønsker også at en underskog av mindre forlag og nisjeaktører skal ha mulighet til å overleve. Hvis man undergraver ordningene, kan det virke ødeleggende for det mangfoldet vi ønsker at skal være der, sier Johnsen til KK.

– Jeg mener det er rart at man så til de grader profilerer egne ting i sine egne salgskanaler. Det er høye tall, sier Fremskrittspartiets talsperson Morten Wold.

Han mener det er lite gunstig dersom enkelte aktører i bokbransjen blir så store at de fortrenger andre.

– Bredden og mangfoldet er viktig i litteraturen, så jeg vil nok anmode Cappelen Damm om å se om denne virksomheten er i tråd med avtaleverket og retningslinjene i bransjen, sier Wold til Klassekampen.