Populære debutanttreff

  Årets debutanter fikk to sjanser til å besøke Rådhusgata 7 i høst. Foreningen merket med glede at det var det saktunge seminaret for nye…

Bak fra venstre: Vilde Heggem, Henning H. Bergsvåg, Kjersti Anfindsen, Birger Emanuelsen. Midt i: Rune Salvesen, Selma Lønning Aarø © Mette Karlsvik

 

Årets debutanter fikk to sjanser til å besøke Rådhusgata 7 i høst. Foreningen merket med glede at det var det saktunge seminaret for nye medlemmer og debutanter som trakk flest forfattere. Seminarrommet var så fullt at folk satt helt ut i døråpningene. De fikk en innføring i DnFs historie fra tidligere leder og nå eneste levende æresmedlem i foreningen, Thorvald Steen. Han snakket om forholdet mellom styret i DnF og Det litterære Råd, om rådets autonomi. Steen viste også hvordan dette har sammenheng med dynamikken mellom DnF og departementene. Etter Steen informerte generalsekretær Mette Møller om forfatterskap, juss og økonomi. Ingvild Burkey fortalte om det internasjonale arbeidet. Mye tungt stoff så ut til å være viktig stoff for de mange frammøtte. 

Men også det mer sosiale møtet – et par uker senere – trakk et fullt rom i Rådstua. Vigids Hjorth fortalte om sin litterære debut, og leder i foreningen, Sigmund Løvåsen talte også. Ingvild Herzog informerte om Norsk Forfattersentrum, og fortalte litt om sitt eget forhold til å lese – gjennom en historie om sokkestrikking og Vinterkrigen. Hun forteller om en roman som gjorde inntrykk: 

– Romanen handler om forholdet mellom to unge kusiner som begge er flyttet på pensjonat, vinterkrigen kommer, en av pensjonærene drar for å kjempe. Etter hvert som rapportene strømmer inn om hvordan de fryser i hjel mobiliserer voldsomt hele byen til å strikke ullsokker til soldatene, forteller hun, om boken som var skrevet av Margit Ravn, og, som Herzog forteller: gitt ut i en tid før man hadde innkjøpsordning. Og selv om strikkeboken var forbeholdt unge kvinner, kom den ut, ble lest

Debutanter er også en populær gjeng forfattere. Og godt av de nye, friske stemmene, det fikk de som kom til møtet den 6. desember. Alle de oppmøtte debutantene leste fra sine bøker. Tilhørere fikk da næropplesning fra blant andre Mona Vetrhus med Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld og Birger Emmanuelsen med For riket er ditt.