Presentasjon av det nye styret i DnF

Her er Forfatterforenings nye styre: Bak (f.v.) nestleder Sigmund Løvåsen og leder Anne Oterholm. I midten (f.v.) Tom Egeland, Henrik Hovland og Henning H. Bergsvåg. Foran (f.v.) Eli Sol Vallersnes og Ann Kavli. Torgrim Eggen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret ble enstemmig valgt på Forfatterforeningens årsmøte i Oslo i mars. Nysgjerrig på hvem de er og hva de står for? Her følger en kort presentasjon av det sittende styret:

DnFs nye styret minus Torgrim beskjært

Her er Forfatterforenings nye styre: Bak (f.v.) nestleder Sigmund Løvåsen og leder Anne Oterholm. I midten (f.v.) Tom Egeland, Henrik Hovland og Henning H. Bergsvåg. Foran (f.v.) Eli Sol Vallersnes og Ann Kavli. Torgrim Eggen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret ble enstemmig valgt på Forfatterforeningens årsmøte i Oslo i mars. Nysgjerrig på hvem de er og hva de står for? Her følger en kort presentasjon av det sittende styret:

ANNE OTERHOLM: DnF-leder Anne Oterholm (født i USA i 1964) debuterte som skjønnlitterær forfatter i 1995 med romanen "Ikke noe annet enn det du vil". Har utgitt til sammen sju romaner, den siste våren 2009. Ble medlem av Forfatterforeningen i 1997. Vært leder av foreningen i fem år. Tror at forfattere er nødvendige også i et moderne samfunn. Tror at skjønnlitteratur er en enestående måte å oppleve og tenke på. Tror på solidariske løsninger, kollektive avtaler, distribusjon for hele bredden av norsk skjønnlitteratur, på nødvendigheten av formidling gjennom bokhandel og bibliotek. Er helt overbevist om at storselgende forfattere og småselgende forfattere passer helt utmerket sammen.

SIGMUND LØVÅSEN: DnF-nestleder Sigmund Løvåsen (1977) har – i tillegg til nestlederfunksjonene – spesielt ansvar for forfatterklubbene. Han har bl.a. skrevet romanene "Nyryddinga", "Brakk" og "Mamsell Iversen" i tillegg til to skuespill. Ifølge Sigmund er Forfatterforeningen viktig for å sikre alle forfattere gode og like rettigheter. DnF er en viktig pådriver for å sikre synliggjøring av alle typer litteratur fra alle typer forfattere.

HENNING H. BERGSVÅG (1974) er født, oppvokst og bosatt i Bergen. Poeten Bergsvåg har utgitt tre diktsamlinger: "Newfoundland" (2000), "Nattarbeid" (2003) og "Nemesis" (2007). Ny diktsamling kommer til høsten. Han har gått forfatterutdannelsen Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Var sammen med Tomas Espedal leder for Bergen Internasjonale Poesifestival årene 2000 og 2002. Brenner for poesien og underskogen i norsk litteratur. Både i forfatterskap og som leser svært opptatt av nyere strømninger i poesien internasjonalt, særlig i Sverige, Frankrike og USA. Ser med glede på det mylderet av nye spennende tidsskrifter og festivaler som har vokst frem de seneste årene. Opptatt av å skape en forening som også yngre og nyere medlemmer finner relevant og engasjerende. "Gjennom foreningens historie har vi opparbeidet oss relativt gode vekstforhold for bredden i norsk litteratur. Det er viktig å føre denne kampen videre for fullt i en politisk virkelighet der denne bredden trues fra flere hold, særlig ved en tendens til markedsliberalistisk dreining innenfor kulturfeltet".

HENRIK HOVLAND (1965) er opprinnelig fra Drammen, og har utgitt bøker i forskjellige sjangere, blant andre romanen "Amputasjon" og flere barnebøker om krokodillen Johannes Jensen. Han ble medlem i DnF i 2002, medlem i styret i 2008, og gjenvalgt i 2010. Han er leder for Internasjonalt Utvalg (IU), og er den i styret som har internasjonalt arbeid som sitt hovedarbeidsomrade. Henrik er opptatt av at DnF skal ha et bredt internasjonalt arbeid, og at solidaritet med forfulgte forfattere er en viktig del av foreningens virksomhet og identitet.

ELI SOL VALLERSNES (1973) har vært medlem i styret siden 2007. Hun har gitt ut fire romaner på Aschehoug, den siste "Vi skal bare ut og reise" kom i 2008. Jobber for tiden med et helse- og rehabiliteringsprosjekt med kreativ skriving for eldre mennesker. Er i DnF-sammenheng opptatt av å ha gode distribusjonsordninger for kulturfondsbøker. Ønsker at det skal legges til rette for formidling av hele den skjønnlitterære bredden i bokhandel og i bibliotek. "Litteratur til alt folket!"

ANN KAVLI (1960) har utgitt sju bøker – romaner, poesi og dramatikk. Utdannet journalist og pedagog. Holder kurs i kreativ skriving, og er også skrivecoach, forlagskonsulent, foredragsholder, journalist og bokanmelder. Tidligere leder av Forfatterforeningens Litterære Råd, hvor hun satt i seks år. Inititativtaker til Forfatterne Kommer! i Oslo. I DnF har hun medansvar for blant annet formidlingspolitikk og er opptatt av å konkretisere og bevisstgjøre formålsparagrafen til DnF: "å verne og fremme norsk litteratur".

TOM EGELAND (1959) har arbeidet som nyhetsreporter, redaksjonssjef og nyhetssjef i 30 år i norsk presse og kringkasting parallelt med sitt forfatterskap. Fulltidsforfatter fra 2006. Han har skrevet åtte spenningsromaner – som "Ulvenatten", "Sirkelens ende" og "Paktens voktere", en barnebok og filmmanuskripter. Oversatt til 20 språk. For sin siste roman, "Lucifers evangelium", ble han tildelt Rivertonprisen 2009. Utkommer 31. juli med ny roman – for første gang en frittstående skjønnlitterær roman. I styret har han et spesielt ansvar for å utvikle og vitalisere hjemmesiden. "I styret representerer jeg kanskje den kommersielle delen av norsk litteratur, men jeg er samtidig opptatt av bredde og solidaritet. Språk og litteratur er hjørnesteinen i enhver kultur."

TORGRIM EGGEN (1958) har en allsidig bakgrunn som pressemann, kritiker, samfunnsdebattant, musiker og forfatter. Han er kjent for romaner som "Gjeld", "Hilal", "Pynt", "Trynefaktoren", "Hermanas, "Manhattan" og sist "Jern". For tiden arbeider han med en biografi om Axel Jensen. I styret har han blant annet et spesielt ansvar for å følge utviklingen av e-bøker og nye teknologiske plattformer både internasjonalt og her hjemme i Norge.