Priset av psykologene

"Inspirasjonspris" er navnet som Rogalands lokalavdeling av Norsk Psykologforening har gitt til en årlig pris. Den skal fremme mennesker i Rogaland som gjør en ekstra…

torvund

"Inspirasjonspris" er navnet som Rogalands lokalavdeling av Norsk Psykologforening har gitt til en årlig pris. Den skal fremme mennesker i Rogaland som gjør en ekstra innsats for å fremme psykologfaget, og ble delt ut til Torvund under foreningens årmøte i februar.