Prisprosess i retrospekt

Hånes , Henrik Hovland og Ann Kavli er blant de i DnF som har arbeidet hardt for å realisere denne prisen, som er finansiert av…

ann_indisk_rest

Hånes , Henrik Hovland og Ann Kavli er blant de i DnF som har arbeidet hardt for å realisere denne prisen, som er finansiert av Drammen Kommune, Aschehoug Forlag og DnF. Kavli rapporterer etter utdelingen:

Det ble en fin festkveld, og Drammen kommune har virkelig gjort et løft med dette arrangementet!

Personlig er jeg veldig glad for at Terje Dragseth fikk prisen, han er en hardtarbeidende poet og formidler siden 1980, som våger å trø utenfor sin egen løype og makter å holde språket fram, med sterk signatur og inderlighet.
 
Jeg vil jobbe videre for at prisen skal kunne bli et høyere beløp, – ideelt sett bør en slik pris tilsvare summen på et årlig arbeidsstipend. Da monner det såpass at forfatteren kan få konsentrert seg om å skrive på full tid en stund. Per nå er det 75000, et beløp satt sammen av Aschehoug, Drammen kommune og Forfatterforeningen. Vi må sammen finne muligheter for å øke summen. Dette er en nasjonal poesipris, den eneste rene poesiprisen i Norge. Da bør det være så gjevt som råd!

Vet ikke om det kan hjelpe at finansminsteren hvertfall SA fine ord om poesi, og delte ut prisen på scenen torsdag, men det forplikter jo litt, synes jeg.