Prisvinner til Oslo

Onsdag mottok amerikaneren Fredric R. Jameson Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Den ble overrakt i Bergen. I…

Onsdag mottok amerikaneren Fredric R. Jameson Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Den ble overrakt i Bergen. I dag kommer han til Oslo og Litteraturhuset i en debatt om postmodernisme. Hans epokegjørende bok «Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism» fra 1991 etablerte begrepet postmodernitet som en avgrenset periode med egne sosiale og kulturelle former.

Til Dagsavisen uttaler han at den katastrofen verden gjennomgår nå vil medføre en økt bevissthet om fortid og framtid. Tidligere har han hevdet at et kjennetegn ved vår tid er fraværet av evnen til å tenke framtid og til å sette tekster, hendelser og gjenstander inn i sin rette historiske sammenheng.

I kveld snakker han om hvordan han har utvidet flere av teoriene siden, blant annet ved å skrive om den nye abstraksjonen som følger i kjølvannet av globalisering og postmodernisme, og om effektene den verdensomspennende finanskrisen kan ha på kulturen.

«Hva skjedde med postmodernismen?» er tittelen på debatten som starter klokken 17 på Litteraturhuset.