Professor Uri

Forfatter og styremedlem i DnF, Helene Uri, er nå også professor i kreativ skriving. Hun skal være med på å lage studiet “Bachelor i kreativ…

FOTO: METTE KARLSVIK

Forfatter og styremedlem i DnF, Helene Uri, er nå også professor i kreativ skriving. Hun skal være med på å lage studiet “Bachelor i kreativ markedskommunikasjon” ved Norsk Kreative Fagskole. Vi har i landet fra før en professor i skrivekunst; instituttleder ved Forfatterutdanningen i Bø, Eldrid Lunden.
Først, professorfakta for dumskaller: Professorat krever gjerne en kompetanse tilsvarende to eller tre doktorgrader, alt etter hvilket fakultet man blir tilknyttet. Mens et professorat er en stilling som man søker til, er en doktorgrad er en akademisk grad. Begrepet doktorgrad brukes ulikt i ulike land, men betegner ofte det høyeste nivået/ avansen, etter at kandidaten har forsvart en avhandling i disputas. Æresdoktor kan tildeles særlig fortjente akademikere, uten at de har disputert. Eksempler på æresdoktorer ved norske universiteter er P. O. Enquist, Jan Erik Vold, Gro Harlem Brundland, Eva Joly. Helene Uri har disputert for en grad i anvendt lingvistikk, og jobbet ved UiO i tolv år. Hun debuterte skjønnlitterært i 1995 med en barnebok, og sitter i dag i styret til DnF. Hun ga i 2006 ut den akademiakritiske romanen De beste blant oss, etter å ha sagt opp stillingen sin. Hun er nå tilbake i akademia. Hva er det som skjer?
– Jeg har fått en stilling som professor II i kreativ skriving. Komiteen som vurderte meg til professorkompetanse har lagt vekt på både det jeg hadde fra før av lingvistisk forskning, som doktorgraden min fra 1996, og også den skjønnlitterære produksjonen min.
– Savnet du akademia?
– Jeg sa jo opp stillingen min, og for meg er dette selvsagt på ett vis å vende tilbake til en akademisk løpebane, som jeg forlot for syv år side. Det er også for meg å fortsette å skrive. Jeg kommer fremdeles til å være heltidsforfatter, men skal ha en del forelesninger og veiledning ved siden av. Perfekt kombinasjon!
– Hvor skal du nå undervise i kreativ skriving
– Ved Norsk Kreative Fagskole. Der skal jeg undervise på en nystartet bachelorgrad i kreativ markedskommunikasjon.
– NKF er skolen som i sin tid het Merkantilsk Institutt, og som er en mer yrkesfaglig og noe markedsrettet skole?
– Ja, og de som jeg skal undervise kommer nok ikke dit først og fremst for å bli skjønnlitterære forfattere. Disse vil nok tenke på seg selv som skribenter og ikke forfattere. Noen kan nok ha skjønnlitterære ambisjoner. Min jobb er uansett å lære dem om litterære virkemidler, om fortellinger, og så videre. Det kommer til å bli mye praktisk skriving, oppgaver, skriveverksted. Jeg får prøve å lære dem noen triks.
– Hva slags triks?
– He he, vi får se. Men jeg har nå tenkt å kikke på tekster, skjønnlitterære og andre. Vi får sammen finne ut av hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, hva gjør at man leser videre. Det blir garantert diskusjoner om synsvinkler, grammatikk og ordvalg.
– Hvordan skiller NKF-elevene seg fra Blindern-elevene, tror du?
– Jeg har ikke møtt dem ennå, så det vet jeg ikke. Men dette er jo en ganske yrkesrettet utdanning. Det blir nok minst like mye praktiske øvelser som teori. Det er viktig for meg å holde fast på at de ikke er Bø- eller Blindern-studenter, men at de blir praktikere.
– Som professor skal du vel også forske. Hva skal du forske på?
– Ja, min stilling er en professor II-stilling, som betyr at du har professoratet som en bibeskjeft ved siden av en annen jobb, som for meg altså er å være forfatter. Det ER en 20% stilling. Det er ikke så mange timene jeg skal ha. Jeg tror det er 28 timer i året. Den siste delen av stillingen skal gå til forskning. For mitt vedkommende blir forskningen det å skrive en ny roman. Jeg skal også holde meg oppdatert på forskningsfeltet, og lese om kreativ skriving og tekstskaping.
– Å skrive roman er å forske, det er godt å høre. Er du fornøyd med den tilværelsen som kan ligge foran deg?
– Ja, dette er en bra avtale for meg. Og jeg gleder meg til å ha studenter som jeg kan følge over lengre tid. Jeg har vært konsulent på Norsk Barnebokinstitutt for de to siste kullene. Jeg synes at det er kjempegøy med kontinuitet i studentkontakten, og på den måten kunne følge utviklingen deres.