Raja ber om utredning av bokbransjen

Kulturminister Abid Q. Raja og næringsminister Iselin Nybø ber nå om en utredning av bokmarkedet. Strukturen i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen er blant temaene som skal utredes. Heidi Marie Kriznik setter pris på at kulturministeren slår fast at fastpris på bøker er et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har.

abid_raja_foto_ilja_c
Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel – Kulturdepartementet

I Granavollplattformen står det at fastprisordningen for bøker skal videreføres, samtidig som det skal vurderes hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bli bedre. For å gjøre denne vurderingen er det behov for et større kunnskapsgrunnlag, mener departementet.


– Jeg setter pris på at kulturminister Abid Q. Raja slår fast at  fastpris på bøker er et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har, for det er det, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik. – I Norge bidrar fastprisen til at en viss bredde blir opprettholdt. Leserne skal ikke ha mindre valgfrihet, men mer. Det er bra at det nå skal gjøres en grundig utredning. Forrige gang forskriften var på høring, forelå det ingen slik utredning i forkant. Jeg merker meg at utredningen skal innhente informasjon fra relevante aktører, og ser frem til å komme med innspill fra Forfatterforeningen og innspill rundt hva fastprisen betyr for forfattere og leserne. Vi ser at det også vil innhentes informasjon fra hvordan bokbransjen fungerer i Sverige, Danmark, og Tyskland. Jeg stusser for øvrig litt over at en kulturnasjon som Frankrike ikke er med på den lista over land en vil innhente informasjon fra.

– Litteraturen er nøkkelen til danning og kritisk refleksjon. Den gir innsikt som gjør det mulig å delta i samfunnet. Det er viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Fastpris på bøker er ett av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har, og jeg forventer at utredningen kan svare på sentrale problemstillinger knyttet til også andre deler av bokmarkedet og foreslå tiltak som er med på sikre en litteraturpolitikk som ivaretar hovedmålene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Det er viktig at vi har sunn konkurranse i bokmarkedet. Konkurranse kommer forbrukerne til gode, derfor blir det viktig å få mer kunnskap om hvordan situasjonen i bransjen er nå, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bokomsetningen har unntak fra konkurranseloven § 10 om konkurransebegrensende samarbeid gjennom en egen forskrift. Unntaket gjør det mulig for bokbransjen å avtale bindende videresalgspriser for nye bøker (fastpris). Fastpris på bøker er ett av virkemidlene for å oppnå hovedmålene for litteraturpolitikken.

Utredningen skal vurdere hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan bli bedre. Virkningene av den digitale utviklingen i markedet skal også vurderes. Utredningsoppdraget lyses ut gjennom database for offentlige anskaffelser (Doffin). Frist for ferdigstillelse av rapporten er 1. oktober 2021.

Utredningsoppdraget på Doffin