Raja dobler stimuleringsordningen: Kulturrådet behandler alle avslag på nytt

Kulturminister Abid Raja dobler stimuleringsordningen og ber Kulturrådet om å behandle alle avslag på nytt

abid_raja_foto_ilja_c

For første halvår 2021 var det opprinnelig satt av 400 millioner kroner til stimuleringsordningen for kultursektoren. Etter nyttår ble smittesituasjonen mer alvorlig, som følge av det muterte, britiske viruset, og begrensingene på arrangementer ble strengere enn ventet.

Kulturrådets behandling av første søknadsrunde viste at behovet var større enn forutsett. Regjeringen foreslår derfor å øke rammen til kulturordningene med 400 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får ordnet opp i dette. Jeg oppfordret kultursektoren til aktivitet, og den store søkermassen til stimuleringsordningen viser at de har kastet seg rundt og skapt smittetilpassede arrangementer. Det skal de ha honnør for. Og da er det viktig at vi fortsetter å støtte opp om alle de gode initiativene og risikoen som har blitt tatt for å gi folk kulturopplevelser i denne vanskelige tiden, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

I søknadsbehandlingen har Kulturrådet fulgt forskriftens kriterier og formålet med ordningen, men på grunn av manglende midler måtte de prioritere strengere enn ønsket. Mange søkere fikk derfor avslag. Disse søknadene skal nå behandles på nytt.

– Regjeringen prioriterer kultur høyt, og er en trygg støttespiller for kultursektoren. Sektoren var den første som ble stengt ned og vil trolig være blant de de siste som åpner helt opp. Jeg vet hvor tøff denne tiden har vært for mange kulturarbeidere, jeg føler med dere og håper at vi snart går lysere tider i møte, sier Raja.