Raja og regjeringen åpner for små arrangementer fra 7. mai

Utvidelsen 15. juni forutsetter at første etappe av gjenåpningen ikke har ført til økt smittespredning. – Jeg er glad for at vi har kommet så…

raja_og_sma_forsamlinger

Utvidelsen 15. juni forutsetter at første etappe av gjenåpningen ikke har ført til økt smittespredning.

– Jeg er glad for at vi har kommet så langt at vi fra 7. mai kan åpne for at det arrangeres tilstelninger med opptil 50 personer, men det er fortsatt viktig at smittevernreglene overholdes og at vi ikke kommer for nærme hverandre. Vi må fortsette den gode jobben som gjøres landet over, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. – Hvis vi er flinke vil vi åpne for inntil 200 personer fra 15. juni. Hold ut, folkens, så blir det konserter fra 15. juni. 

For en uke siden ble forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere forlenget til 1. september.

Siden de færreste bokarrangementer trekker så mange publikummere, har spenningen vært stor også blant forfattere.

7. mai åpnes det altså for arrangementer på offentlig sted med inntil 50 personer og med avstand på 1 meter for personer som ikke tilhører samme husstand. Arrangementer med inntil 50 personer til stede må ha en ansvarlig arrangør. I praksis betyr dette at svært mange bokarrangementer, f.eks. på biblioteker, kan avvikles fra 7. mai.

Hva som skjer for arrangementer med mellom 200 og 500 til stede vil regjeringen komme tilbake til.

Norge skal åpne opp litt etter litt for hver 14. dag, sa helseministeren.

Rådet om nødvendig avstand er fra i dag senket fra 2 til én meter.

7. mai vil regjeringen, basert på nye råd fra helsemyndighetene, komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni.