Rapport om bokbransjen

Bak rapporten står  Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Eivind Røssaak, Jana Sverdljuk, Peder Inge Furseth, Kristian Alm og Valentina Moreno.  Her er en lenke til…

bokrapport

Bak rapporten står  Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Eivind Røssaak, Jana Sverdljuk, Peder Inge Furseth, Kristian Alm og Valentina Moreno. 

Her er en lenke til rapporten i sin helhet: 

https://www.bi.no/globalassets/forskning/centre-for-creative-industries/publications/bokforbruk-bibliotek-og-lesing-i-digitale-tider-dnd.pdf