– Rapporten viser at dagens ordninger fungerer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler er navnet på en rapport som er utarbeidet for kulturdepartementet, av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og OEconomica. Den har…

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler er navnet på en rapport som er utarbeidet for kulturdepartementet, av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og OEconomica. Den har til hensikt å gi en oversikt over den norske bokbransjen, og forholdet mellom forfattere, forlag, distribusjon, salgskanaler, sluttbrukere og konkurransesituasjonen. Kommentator, jouirnalist og programleder i NRK, Agnes Moxnes, har lest den. Blant konklusjonene hennes, som hun gav i Kulturnytt denne morgenen, er at dagens virkemidler fungerer, men at det i dag er utenlandske nettbokhandler som tjener penger på e-boksalg. Leder i Forleggerforeningen, Geir Berdahl, kommenterer også rapporten, og mener at konklusjonen er overraskende. Blant konklusjonene er disse: Samlet sett synes virkemidlene på et prinsipielt plan i hovedsak å være effektive., Fastpris på vertikalt nivå er effektivt på grunn av særtrekk ved bokmarkedet, og Øvrige virkemidler fremmer primært litteratur- og språkpolitisk mål.