Razzia i fire forlag

– Bakgrunnen er en mistanke om leveringsnekt av bøker til dagligvarekjedene, sier Stakkestad Laastad til Aftenposten.no. – Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å…

– Bakgrunnen er en mistanke om leveringsnekt av bøker til dagligvarekjedene, sier Stakkestad Laastad til Aftenposten.no. – Bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om et mulig brudd på konkurranseloven. Saken gjelder en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet som for eksempel dagligvarebutikker og kiosker, sier hun.

 

Etter hva BOK365 erfarer er det forlagene Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted som har fått Konkurransetilsynet på besøk.
 
BOK365 får bekreftet at Norges fjerde største forlag, Vigmostad & Bjørke, ikke har fått tilsynet på besøk. Det har heller ikke Aschehoug-eide Oktober.
 
Alle de fire berørte bokforlagene har til felles at de er eiere i Bladcentralen – som er den største distributøren av bøker til dagligvarehandelen og kiosker. Aschehoug og Gyldendal har eierskap gjennom sitt felles selskap Bestselgerforlaget.
 
  • Les pressemeldingen fra Konkurransetilsynet her: http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Konkurransetilsynetgjennomforerbevissikring/