Redaktør + forfatter = samtale

"Samtaler om skriving" er i følge forlagssjefen måten Tiden Forlag en måte å feire 80-årsjubileet på, og samtidig gjøre forlaget synlig – som en selvstendig…

Richard Aarø

"Samtaler om skriving" er i følge forlagssjefen måten Tiden Forlag en måte å feire 80-årsjubileet på, og samtidig gjøre forlaget synlig – som en selvstendig enhet:

– Vi ønsker å gjøre noe for forfatterne våre. Vi ønsker å ta diskusjonen om tekst og kvalitet, om hva er godt og hvorfor, og løfte den ut fra en til en – relasjonen og ta det over til en større setting. Vi bestemte oss for intervjuformen, og har gått for å bruke forfatterne våre og redaktørene våre. 

– Hvilken av de sju kveldene synes du er høydepunktet?

– Det er ikke så lett å fastslå. Den siste som vi kjører i høst, handler om forfatterens mot. Hvor går grensene for å utlevere seg selv: Hvor langt kan han gå før man overgår de etiske grensene? Hvor langt kan man gå? Og hvor langt tør man gå?

– Hva var utgangspunktet for denne serien?

– ”Skriveskoleproblematikk” var en del av det. Henrik Langeland hadde kurs nå i helgen med hundre påmeldte. Det er en type kurs som bryter med den tradisjonelle norske skoletankegangen. Med det mener jeg måten man gjør det på i Bergen og Bø, og som er dialogbasert. Dette som Langeland gjør, er mer teknisk. Han jobber i tradisjon etter Robert McKee. (Lærer i skapende skriving, journ. anm). Det er mer som en verktøykasse: hvordan bygger du spenning, hvor mange karakterer skal du ha og liknende.

– Hva er fordelene med denne måten?

– Det er en mindre romantisk tilnærming, og er mindre med på å bygge myte. 

– Hvor avansert vil samtalene kunne måtte bli?

– Jeg tror alle kan ville få noe ut av det. Det varer bare en times tid, og kan passe for mange. Det av seminarene som handler om forfatter – redaktør – relasjonen, den kan bli mer for bransjefolk.

– Dette høres ut som en gave for alle som driver med skriving – både Tiden-forfattere, andre forfattere, og de som vil bli forfattere. Hva er i dette for Tiden?

– Vårt mål er å gjøre forfatterne våre mer synlige. Men det handler også om å synliggjøre oss, og kompetansen vår.

– Et stort ressursapparat jobber når en forfatter og en redaktør snakker om litteratur sammen. Da blir det i beste fall lagret i to minner. Å dele dette med mange er kanskje en måte å konservere kompetanse også?

– Det kan du si. Men de fleste forlag har vel en form for aktivitet som handler om undervisning. Gyldendal har sine kurs. Mange forfattere har skrivekurs i egen regi. Det finnes mange forsøk på å overføre skrivekompetanse. 

 Skal du selv intervjue?

– Nei, dette er for å markedsføre våre redaktører. Løsrivelsen fra Gyldendal handler om å bli mer synlig. Målgruppen for serien er de som er forfattere eller som vil bli forfattere. Dermed er det best at redaktørene våre står for dette.

Les mer om serien her.