Redegjørelse for valgkomiteens innstilling

Her er valgkomiteens redegjørelse for sin innstilling til årsmøtet.

Valgkomiteen har i år bestått av Jens M. Johansson (styrets representant), Karine Nyborg, Pål Gerhard Olsen (opptakskomiteens representant), Kjersti Rorgemoen (Det litterære Råds representant), Ingvild Solstad-Nøis og Erlend Wichne. Wichne har leda komiteen. Kontorsjef Kerstin Bennett har lagt til rette for komiteens arbeid.

Valgkomiteen har hatt to møter. På starten av det konstituerende møtet var styreleder Heidi-Marie Kriznik til stede for å presentere styrets arbeid og behov. I løpet av de to møtene har Pål Gerhard Olsen og Kjersti Rorgemoen presentert henholdsvis opptakskomiteens og Det litterære Råds arbeid og behov.

Valgkomiteen vil takke DnFs medlemmer for gode innspill til aktuelle kandidater for ulike verv i foreninga.

Innstillinga er enstemmig.

Styret

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi lagt vekt på å finne kandidater som vi anser som egna til styreverv, og som kan påta seg de arbeidsoppgavene som medlemmer av styret vil få. Vi er sikre på at kandidatene som innstilles til alle styrevervene kommer til å (fortsette å) gjøre et godt arbeid for fellesskapet i foreninga og blant forfattere generelt. Valgkomiteen har forsøkt å balansere elementer som kjønn, geografi, alder, kontinuitet og fornyelse i innstillinga. Vi er fornøyde med resultatet.

Da valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøtet i fjor, ble ett av styremedlemmene som er på valg i år (Jens M. Johansson), inkludert. Normalt inkluderes ikke kandidater som er på valg, i valgkomiteen. Valgkomiteen valgte å håndtere dette med å vurdere Johansson som inhabil da styresammensetninga ble behandla. Han var dermed ikke til stede på de delene av møtene hvor dette ble diskutert.

Amalie Kasin Lerstang (nestleder) – gjenvalg

Amalie Kasin Lerstang debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2014 med romanen Europa, som hun mottok Tarjei Vesaas debutantpris for. Fire år seinere kom hennes første diktsamling, Vårs. I 2019 var hun redaktør for utgivelsen: En eller to eller hundrevis av søstre. Dikt om kvinner og kvinnekamp. Hun har også vært redaktør for tidsskriftet Fanfare.

Lerstang ble født i 1988, er oppvokst på Notodden, har gått tekstforfatterlinja ved Westerdals School of Communication og studert litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble medlem av DnF i 2018. Lerstang har markert seg som en tydelig og aktiv nestleder i foreninga siden 2020.

Bjørn Vatne ‒ ny (innstilt som styremedlem for ett år)

Bjørn Vatne har gitt ut tre romaner på Gyldendal og arbeida som journalist i flere år. Han debuterte i 2015 med Slik skal vi velge våre ofre. I 2018 kom Nullingen av Paul Abel, og samme år ble han tildelt Stig Sæterbakkens minnepris. Hans seineste bok er Død og oppstandelse (2020). Vatne kommer fra Ålesund, og han gått på Forfatterstudiet i Tromsø i to år. Ved Universitetet i Bergen har han studert både sosiologi og medievitenskap. Han ble innvotert i DnF i 2018.

Valgkomiteen er overbevist om at Vatne med sin sterke litterære stemme, tidligere styreerfaring og kunnskap om og erfaring fra journalistikkens verden kommer til å bli en stor ressurs i styret til DnF framover.

Bjørn Vatne innstilles som styremedlem i DnF etter at Peter F. Strassegger har meddelt at han ønsker å trekke seg midt i sin valgperiode. Vatne innstilles dermed for ett år.

Jens M. Johansson ‒ gjenvalg

Jens M. Johansson debuterte i 2002 med novellesamlinga Bisettelsen har funnet sted. Siden har han skrevet og gitt ut en lang rekke romaner. For Lavterskeltilbud fra 2019 ble han nominert til P2-lytternes romanpris. Johansson ble født i Stockholm i 1971 og vokste opp i Oslo. Han har jobba som journalist i en årrekke, blant anna i Klassekampen og Dagens Næringsliv, og han har skrevet filmmanus og vært med på å lage en dokumentar om engelsk fotball. Han ble medlem av DnF i 2008.

Endre Ruset ‒ gjenvalg

Endre Ruset ble valgt inn i styret ved suppleringsvalg høsten 2021 og skal ifølge DnFs vedtekter innstilles på nytt ved første ordinære valg.

Ruset er født i 1981 og bor i Molde. Han debuterte med diktsamlinga Ribbeinas vingespenn på Gyldendal i 2001 og har siden gitt ut flere diktsamlinger, samt ei gjendiktning av Inger Christensens Det. Hans seineste utgivelse er boka Deretter, som er skrevet sammen med Harry Man og utgitt på Flamme forlag. Ruset ble medlem av Den norske Forfatterforening i 2005 og igjen i 2020. Han har mottatt Bjørnsonstipendet (2005) og Bokhandlerforeningens forfatterstipend (2015). Som litteraturformidler har Endre Ruset både vært kritiker (Vårt Land, Dagbladet), kunstnerisk rådgiver for Norsk Litteraturfestival og redaktør for tidsskriftet Olympiastadion. Ruset har gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Mathias Samuelsen ‒ gjenvalg

Mathias Samuelsen debuterte i 2009 med diktsamlinga Utredning om trengsel. Han er født i 1985. Samuelsen har gått på Forfatterstudiet i Bø og studert litteraturvitenskap og japansk. I 2013 var han med på å starte miniforlaget Beijing Trondheim. Han ble medlem av DnF i 2014 og har vært kunstnerisk rådgiver for Norsk litteraturfestival. Samuelsen er gjendikter, og har hovedsakelig jobba med nyere amerikansk poesi. For tida er han stipendiat ved NTNU.

Sammensetning

Heidi Marie Kriznik (leder)

Amalie Kasin Lerstang (nestleder)

Ingvild Holvik

Jens M. Johansson

Sandra Lillebø

Endre Ruset

Mathias Samuelsen

Bjørn Vatne

Det litterære Råd

Etter opprettelsen av en egen opptakskomité i DnF ble det vedtatt at antallet medlemmer i Det litterære Råd skal reduseres fra ni til syv. Ved årsmøtet i 2021 ble dette vedtatt: «Reduksjonen av Rådet er ment å skje ved naturlig avgang etter endt valgperiode. Det vil si at inntil Rådet teller syv medlemmer, kan rådsmedlemmer som er på valg, ikke ha noen forventning om å bli sittende selv om de formelt kan gjenvelges for nye perioder». Valgkomiteen har derfor innstilt to kandidater som medlemmer av rådet. Fire rådsmedlemmer var på valg.

Rådets sammensetning er et resultat av vurderinger fra foreningas medlemmer og tidligere valgkomiteer. Når vi nå er i den uvanlige situasjonen at antallet rådsmedlemmer skal reduseres, vil vi miste viktig erfaring og kompetanse. Det har ikke vært mulig å ivareta den gode representativiteten når det kommer til rådsmedlemmenes geografiske tilhørighet og målform og samtidig sørge for kontinuitet i rådssammensetninga.

Innstillinga for i år innebærer at det blir noen ubalanser i sammensetninga av rådet: Sjøl om vi oppfyller det formelle kravet om at hver målform skal være representert med minst to forfattere i rådet, er overrepresentasjonen av bokmålsforfattere i forhold til nynorskforfattere betydelig (5/2); dessuten har den geografiske spredninga blant rådsmedlemmene blitt mindre. Vi i som sitter i valgkomiteen i år, håper at framtidige valgkomiteer vil bøte på dette.

I henhold til instruks for valgkomiteen i DnF har vi tilstreba ei allsidig sammensetning av rådet, både når det kommer til språkform, alder og litteratursyn, og å sørge for at det er høy litteraturfaglig kompetanse i rådet. Den sjangermessige sammensetninga av rådet ble avgjørende for innstillinga.

Kristin Berget – gjenvalg

Kristin Berget debuterte i 2007 med diktsamlingen loosing louise. Siden da har hun utgitt flere diktsamlinger og en miniatyrroman. Hun ble nominert til Brageprisen for og når det blir lyst blir det helt fantastisk fra 2017 og har mottatt Tanums kvinnestipend (2012) og Stig Sæterbakkens minnepris (2014). Berget har vært redaktør for Signaler (2010‒2014) og studert ved Litterär Gestaltning i Gøteborg. Hun er født i 1975, bor i Drøbak og ble medlem av DnF i 2010. Diktene hennes er oversatt til svensk, polsk og serbisk. Berget har fram til nå vært nestleder i Det litterære Råd.

Chris Tvedt – gjenvalg

Chris Tvedt debuterte med kriminalromanen Rimelig tvil i 2005. Han har studert jus og litteraturvitenskap ved Universitet i Bergen og har tidligere arbeida som advokat. Siden debuten har han imidlertid vært forfatter på heiltid og har en rekke utgivelser bak seg. Han er oversatt til dansk, tysk og nederlandsk. I 2010 ble Tvedt tildelt Rivertonprisen for Dødens sirkel. Chris Tvedt er født i 1954, bosatt i Bergen og ble medlem av DnF i 2008. Han har fram til nå vært leder for Det litterære Råd.

Sammensetning

Kristin Berget

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen

Kristian S. Hæggernes

Thomas Lundbo

Kjersti Rorgemoen

Nils Henrik Smith

Chris Tvedt

Opptakskomité

Foreningas opptakskomité ble oppretta i 2020. Valgkomiteen ønsker å innstille de tre kandidatene som er på valg, til gjenvalg. Det vil gi komiteen anledning til å dra nytte av erfaringene de har gjort som nyoppretta komité. Opptakskomiteens sammensetning tar hensyn til målform, alder, kjønn og geografi. Medlemmene arbeider med ulike skjønnlitterære sjangre og representerer ulike skrivemåter og litteratursyn.

Kristin Auestad Danielsen ‒ gjenvalg

Kristin Auestad Danielsen debuterte som forfatter i 2005 med diktsamlinga Alle i Norge, i tre, i hengekøyer. Etter dette har hun gitt ut flere diktsamlinger og en roman, i tillegg til dramatikk. Teaterversjonen av Vår vesle ble satt opp på Det Norske Teatret i 2018. Danielsen ble nominert til Ibsenprisen i 2019 og er tildelt Tanums kvinnestipend (2013).

Danielsen er litteraturkritiker og spaltist i Aftenbladet, har en bachelor i allmenn litteraturvitenskap, har gått forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. I tillegg har hun dramatikerutdanning fra Aarhus Teater. Hun er født i Torshavn 1981, bor i Stavanger og ble medlem av DnF i 2008.

Victoria Kielland ‒ gjenvalg

Victoria Kielland debuterte som forfatter i 2013. For debuten sin ble hun nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris. I 2016 ga hun ut romanen Dammyr, som hun mottok Bokhandelens forfatterstipend for. Hennes seineste roman, Mine menn, ble gitt ut i 2021, og samme år mottok hun Stig Sæterbakkens minnepris.

Kielland har en mastergrad i teatervitenskap fra Universitetet i København og har gått på Forfatterstudiet i Bø og Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun er født i 1985, oppvokst i Fredrikstad, men bor i dag i Oslo. Kielland ble medlem av DnF i 2016.

Øystein Vidnes ‒ gjenvalg

Øystein Vidnes debuterte med novellesamlinga Bondeforteljingar i 2002 og ga ut romanen Ekstasar i 2006. Han har erfaring fra mange områder av det litterære felt, blant anna som designer, forfatter, oversetter og illustratør. Vidnes er utdanna litteraturviter, har gått på Skrivekunstakademiet i Hordaland og var med på å starte forlaget Gasspedal i 2000. Han har vunnet flere priser i kåringa «Årets vakreste bøker» og ble tildelt kritikerprisen for oversettelsen av Robert Musils Tre kvinner. Han har en rekke gjendiktninger og oversettelser bak seg. Han er født i 1976, vokst opp i Fiskå i Vanylven og bor i Leikanger. Han ble medlem av forfatterforeningen i 2008.

Sammensetning

Kristin Auestad Danielsen

Victoria Kielland

Morten Langeland

Pål Gerhard Olsen

Øystein Vidnes

Økonomirådet

Valgkomiteen innstiller Mikkel Bugge og Linni Tiller til gjenvalg. Valgkomiteen har inntrykk av at begge skjøtter sine verv på en meget tilfredsstillende måte.

Mikkel Bugge ‒ gjenvalg

Linni Tiller ‒ gjenvalg

Sammensetning

Mikkel Bugge

Linni Tiller

Desisorer

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tom Egeland og Mette Karlsvik. Begge har lang forenings- og styreerfaring og har skjøttet sine verv som desisorer på en svært god måte.

Tom Egeland – gjenvalg

Mette Karlsvik – gjenvalg

Sammensetning

Tom Egeland

Mette Karlsvik