Redegjørelse for valgkomiteens innstilling

Her er valgkomiteens redegjørelse for sin innstilling til årsmøtet.

Valgkomiteen har i år bestått av Kristin Berget (Det litterære Råds representant), Anne Oterholm, Ingvild Solstad-Nøis, Håvard Syvertsen (styrets representant) og Erlend Wichne. Wichne har leda komiteen og takker kontorsjef Kerstin Bennett, som har lagt til rette for arbeidet.

Valgkomiteen har hatt to møter. På det konstituerende møtet var styreleder Heidi Marie Kriznik og leder for Det litterære Råd, Chris Tvedt, invitert for å legge fram sine synspunkter på virksomheten og sammensetninga i styre og råd.

Valgkomiteen takker Den norske Forfatterforenings medlemmer for mange gode innspill til aktuelle kandidater for ulike verv i foreninga. Dette har vært til hjelp i arbeidet vårt med å finne gode kandidater. Innstillinga er enstemmig.

Styret

I henhold til instruks for valgkomiteen i Den norske Forfatterforening har vi lagt vekt på å finne frem til kandidater som vi anser som egna til vervet, og som kan påta seg de arbeidsoppgavene medlemmer av styret vil få. Vi er sikre på at kandidatene som innstilles til alle styreverv på sine måter kommer til å arbeide godt for fellesskapet i foreninga og blant forfattere. Komiteen har forsøkt å balansere elementer som kjønn, geografi, alder, kontinuitet og fornyelse i denne innstillinga. Vi er fornøyde med resultatet.

Heidi Marie Kriznik (leder) – gjenvalg

Heidi Marie Kriznik er født i 1970. Hun debuterte med romanen Applaus på Forlaget Oktober, som hun ble tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Kriznik ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2008. Hun har vært i foreningas styre siden 2016, som leder siden 2017. Kriznik bor i Oslo.

Kriznik innstilles til gjenvalg som leder av styret for Den norske Forfatterforening på bakgrunn av hennes store og viktige innsats for fellesskapet av norske forfattere gjennom sine lederperioder i foreningsstyret. Komiteen ønsker å peke på verdien av kontinuitet og erfaring for den som innehar ledervervet.

Sandra Lillebø – ny

Sandra Lillebø er født i 1978 i Ålesund. Hun debuterte i 2011 på Forlaget Oktober med diktsamlingen Navnet på den ensomme er frigitt. I 2016 ga hun ut si andre diktsamling og i 2020 den kritikerroste romanen Tingenes tilstand. Som journalist har Lillebø skrevet for både Morgenbladet og Klassekampen. Hun ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2017. Lillebø bor i Bergen.

Valgkomiteen meiner at Sandra Lillebø med sin kritiske og solidariske stemme både i litteraturen og som samfunnsdebattant, vil tilføre Den norske Forfatterforenings styre kvaliteter som blir med på å styrke litteraturens betingelser her til lands.

Ingvild Holvik – gjenvalg

Ingvild Holvik er født i 1976 i Bergen. Hun debutert med romanen Lykkefeltet i 2010 og ble i 2009 nominert til Brageprisen for sin oversettelse fra ungarsk av Attila Bartis’ Stillheten. Holvik bor i Tromsø og arbeider som konsulent i Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. Hun ble medlem av Den norske Forfatterforening i 2017. Høsten 2019 ble hun valgt inn i styret ved suppleringsvalg. Holvik er medlem av foreningas internasjonale utvalg.

Peter F. Strassegger – gjenvalg

Peter F. Strassegger har er født i 1984. Han debuterte i 2012 med romanen Stasia på Cappelen Damm, som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Strassegger ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2015 og har vært styremedlem siden 2019. Han bor på Bryne. Strassegger har oversatt en roman fra tysk og er utdanna psykolog.

Sammensetning

Heidi Marie Kriznik (leder)

Amalie Kasin Lerstang (nestleder)

Ingvild Holvik

Jens M. Johansson

Sandra Lillebø

Mathias Samuelsen

Peter F. Strassegger

Håvard Syvertsen

Det litterære Råd

I henhold til instruks for valgkomiteen i Den norske Forfatterforening har vi tilstreba en allsidig sammensetning av Det litterære Råd, både når det kommer til språkform, alder og litteratursyn. Det har i tillegg vært viktig for oss at den litteraturfaglige kompetansen i Det litterære Råd ligger på et høyt nivå.

Etter år med større utskiftninger i Det litterære Råd har valgkomiteen i år, som i fjor, forsøkt å ivareta kontinuiteten i Rådet. Vi er glade for at flere dyktige rådsmedlemmer har ønska å stille til gjenvalg.

Den norske Forfatterforenings rett til å oppnevne medlemmer til komiteen som fordeler litterære stipendhjemler er under press. For å garantere for transparensen i komitearbeidet har Den norske Forfatterforening gjennom de siste årene endret vedtektene slik at det nå er mulig å velge inn et rådsmedlem som ikke er medlem av foreninga. Det gjør vi i år. Vi er svært fornøyde med å innstille en ypperlig og allsidig forfatter som nytt rådsmedlem: Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen.

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen – ny

Adelheid Eshitok Seyfarth Gulbrandsen er født i 1963 og bosatt i Grue i Innlandet. Hun er forfatter, skribent og journalist med brei erfaring. I 2005 debuterte hun skjønnlitterært med romanen Fars hus på Aschehoug forlag. For boka ble hun tildelt Aschehougs debutantstipend. I tillegg har hun mottatt Tanums kvinnestipend (2006). Seyfarth er utdanna litteraturviter ved Universitetet i Oslo med hovedfagsoppgaven I de lange Nætter. Fra inderlig oppriktighet til vitenskapelig distanse. Den teoretiske Camilla Collett. Hun har gitt ut seks romaner. I 2020 kom Så blomstret rogna.

Valgkomiteen meiner at Adelheid Eshitok Seyfarth Gulbrandsen med sin brede erfaring som skrivende, vil berike den høye kompetansen i Det litterære Råd.

Kristian S. Hæggernes – gjenvalg

Kristian Seljenes Hæggernes er født i 1972 og bosatt i Bergen. Hæggernes debuterte i 2004 med Tyngde av fallende skygge på Cappelen Damm. Han har skrevet en rekke kritikerroste diktsamlinger og romaner. Hæggernes skriver innenfor flere sjangrer og er bredt orientert i samtidslitteraturen. Han ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2008 og har vært medlem av Det litterære Råd siden 2017.

Thomas Lundbo – gjenvalg

Thomas Lundbo er født i 1971 og bosatt i Oslo. Han er forfatter, gjendikter og oversetter, og debuterte i 2006 med kortprosasamlingen Det som blir igjen på Cappelen Damm. I 2012 ble han tildelt Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris, og for Karakterer, etter la Bruyère fra 2014 ble Lundbo nominert til Brageprisen. Lundbo har også vært medlem av redaksjonskomiteen for Audiatur – festival for ny poesi. Han ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2010 og har vært medlem av Det litterære Råd siden 2019.

Nils Henrik Smith – gjenvalg

Nils Henrik Smith er født i 1980 og bosatt i Oslo. Han debuterte med romanen Manhatten Skyline på Samlaget i 2007. For den ble han tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris. Han ble også kåret til en av de ti beste forfatterne under 35 år i 2015. Nils Henrik Smith ble innvotert i Den norske Forfatterforening i 2010 og har vært medlem av Det litterære Råd siden 2019.

Kjersti Rorgemoen – gjenvalg

Kjersti Rorgemoen er født i 1982 og bosatt i Tokke. Hun debuterte i 2009 med Purkene snudde seg på Kolon forlag. Rorgemoen har vært redaksjonsmedlem i fanzinen Ikke til hjemlån og i tidsskriftet Vagant. I 2016 ble hun tildelt Bokhandlerforeningens store forfatterstipend, og samme år mottok hun Jan Roar Leikvolls minnepris. Rorgemoen ble også medlem av Den norske Forfatterforening i 2016. Hun har vært medlem av Det litterære Råd siden 2019.

Sammensetning

Chris Tvedt

Kristin Berget

Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen

Kristian S. Hæggernes

Thomas Lundbo

Kjersti Kollbotn

Øystein Orten

Kjersti Rorgemoen

Nils Henrik Smith

Opptakskomité

Sammensetning

Victoria Kielland

Morten Langeland

Pål Gerhard Olsen

Kristin Auestad Danielsen

Øystein Vidnes

Økonomirådet

Sammensetning

Mikkel Bugge

Linni Tiller

Desisorer

Tom Egeland – ny

Mette Karlsvik – gjenvalg

Sammensetning

Tom Egeland

Mette Karlsvik