Aktuelt

Reduksjon for Kulturrådet

– Regjeringen gir uttrykk for at de vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre…

yngveslettholm

– Regjeringen gir uttrykk for at de vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra. Kulturfondet behandler årlig 7-8000 søknader «nedenfra» og bare et fåtall får støtte. Vår mulighet til å stimulere denne betydelige idéskapingen blir nå svekket etter at den nye regjeringen har redusert det tidligere budsjettforslaget med over 50 millioner kroner. Samtidig overføres noen tiltak til departementet, på bekostning av det frie feltet, sier Slettholm på Kulturrådets nettside.

I regjeringserklæringen står det at det frie feltet og frilansere skal prioriteres.

– Med så store reduksjoner i Kulturfondet og Statens kunstnerstipend, er det vanskelig å se at dette er fulgt opp, særlig når det, så vidt jeg forstår, ikke er kuttet i bevilgninger til faste kunstinstitusjoner, sier Slettholm.

Statens kunstnerstipend er foreslått redusert med 15 mill kr. Dette innebærer at de nye langvarige stipendene for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere som er opprettet for å erstatte garantiinntektene som er under utfasing, ikke blir tildelt i 2014.

– Det ligger en utfordring i dette. Vi har riktignok lyst ut stipendene med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, men har mottatt 1 477 søknader til de nye ordningene.  Vi jobber nå for å håndtere dette på best mulig måte, sier direktør i Norsk Kulturråd, Anne Aasheim.

Les hele saken her.