Regelendringar vedteke

Omsorgspengar: NAV oppsummerer regelendringa slik: Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020….

nav-logo-hvit-500x500

Omsorgspengar:

NAV oppsummerer regelendringa slik: Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

(Frå NAV)

Maksimalt «beregningsgrunnlag» ser så langt DnF forstår ut til å bety seks gongar grunnbeløpet i folketrygda.