Regjeringen dropper kulturkutt: Kunstnerstipendene er reddet!

Slik ser endringene ut for kulturfeltet etter regjeringens forhandlinger med Venstre og KrF. Tallene til høyre referer til tilleggene (påplusningene sammenlignet med regjeringens budsjettforslag) i…

knut_olav_amas
Slik ser endringene ut for kulturfeltet etter regjeringens forhandlinger med Venstre og KrF. Tallene til høyre referer til tilleggene (påplusningene sammenlignet med regjeringens budsjettforslag) i millioner kroner. Som det fremgår, får Olav H. Hauge-senteret 1,5 millioner i støtte. 
 
Kultur
Pressestøtte 26,5
Kunstnerstipender 15,0
Trosopplæring 15,0
IKT i kirken 10,0
Reversering av kutt scenekunstformål 7,9
Pilgrimssenter 2,0
Olav H. Hauge-senteret 1,5
Partistøtte 30,0
SUM 107,9