Regjeringen etablerer Talent Norge

Talent Norge AS er regjeringens initiativ til et offentlig-privat samarbeid, med 30 mill. kroner i 2015 fra staten.  – Vi har fått henvendelser fra flere…

Kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Thomas Haugersveen Statsministerens kontor

Talent Norge AS er regjeringens initiativ til et offentlig-privat samarbeid, med 30 mill. kroner i 2015 fra staten. 

– Vi har fått henvendelser fra flere aktører som gjerne ville hatt ekstra krefter med for å løfte sine lovende utøvere. Talent Norge er vårt svar til dem, sier Widvey.

Det er uklart hvordan Talent Norge vil slå ut innenfor litteraturfeltet.
 
I en pressemelding fra departementet heter det at målgruppen for Talent Norge er talenter med anlegg for en langsiktig kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå, både forut for og i kjølvannet av høyere kunstfaglig utdanning. Målet er å gi et samlet bidrag for å få mer kvalitet i alle sjangre: scenekunst, musikk, visuell kunst, arkitektur, m.m. Dermed vil unge talenter i Norge være bedre rustet i den internasjonale konkurransen om å bli blant de beste i verden innen sin kunstgren.

Styret i Talent Norge oppnevnes på stiftelsesmøtet 21. januar av eierne (staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen og Cultiva) og består av: John G. Bernander – styreleder, Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Trond Mohn, Brit K. S. Rugland, Ingrid Røynesdal og Bjørn O. Øiulfstad. Vara: Morten Jakhelln og Siren Sundland.
 
-Vi har fått på plass et svært kompetent styre som raskt går i gang med det konkrete arbeidet. Nå er det opp til styret å utforme et godt apparat for å velge prosjekter og sikre bruk av ressursene på kvalitetsmessig god måte, sier Widvey.
 
Styreleder John G Bernander ser fram til å gå løs på oppgavene: – Dette er et spennende og nyskapende prosjekt. Styrets hovedoppdrag blir å jobbe med å få privat kapital inn i satsingen og å samarbeid med kulturinstitusjonene for å bidra til at de får fram de aller beste talentene, sier Bernander.
 
En av de første oppgavene til styret i Talent Norge AS vil være å få i stand forpliktende privat medfinansiering. Styret skal kunne samarbeide med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglige høyskoler, etablerte kunstnere og organisasjoner, samt private givere.
 

Arnfinn Bjerkestrand, annen nestleder i Kulturrådet, er bekymret for at Talent Norge kan ramme kulturfeltet totalt sett.

– Det er egentlig ikke mangel på talenter i dette landet. Talent utvikles lokalt, og når en opplever at lokale ordninger kuttes, så hjelper det ikke å satse mer på toppen. Jeg er selvfølgelig åpen for å satse på talenter, og at det arbeides for en samlet stategi, sier Bjerkestrand til Dagbladet.

Han legger til at han forutsetter at det ikke er styret som skal plukke ut talentene, men at det foregår i en armlengdes avstand til styret. 

– I forbindelse med det ser jeg frem til etter hvilke objektive eller skjønnsmessige kriterier talentene skal plukkes ut etter. Videre også hvordan ordningen legges opp til andre ordninger for profesjonelle utøvere, men også talentutviklingsprogrammer, sier han ifølge Dagbladet.

  • Les Dagbladets sak her: http://www.dagbladet.no/2015/01/21/kultur/kulturpolitikk/widvey/talent_norge/musikk/37289341/