Aktuelt

Regjeringen vil beholde ebok-momsen

Siden det er politisk flertall både i regjeringen og på Stortinget for å fjerne ebok-momsen, har mange i bokbransjen håpet at dagens budsjettforslag ville fjerne…

ebok-helleland
Siden det er politisk flertall både i regjeringen og på Stortinget for å fjerne ebok-momsen, har mange i bokbransjen håpet at dagens budsjettforslag ville fjerne momsen. 
 
  • Les vår kommentar om saken her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/torsdag-ma-ebok-momsen-ryke#.Wd8Rumh-qUk
 
– Det er utrolig! utbryter Heidi Marie Kriznik, for øyeblikk på bokmessen i Frankfurt. – Når skal ord bli til handling? Momssatsen for omsetningen av trykka bøker er null prosent, mens altså bøker som selges som elektroniske eksemplar, skal ha en momsprosent på tjuefem prosent. For å si det slik Tom Egeland før har sagt det: Det gir ingen mening at papirbøker er momsfritatt – av kulturpolitiske årsaker – mens e-bøker er pålagt moms (fordi de er «digitale tjenester»).(…) Men en bok er hverken teknologi eller format. En bok er innhold. (Fjern moms på e-bøker! Aftenposten, 28.januar 2016) 
 
I Norge kjøpes og leses det bøker i et omfang som er unikt i Europa, påpeker Kriznik. – Men med dagens merverdiavgift på e-bøker og digitale abonnementstjenester kan et sentralt språk- og litteraturpolitiske virkemiddel gradvis bli svekka etter hvert som den digitale bokomsetningen øker, sier hun. – Norsk språk kan komme under press i konkurranse med det engelskspråklige litteraturmarkedet. 
 
Kriznik viser til at det digitale bokkonsumet på verdensbasis de siste årene har vært i vekst. – Det er viktig å bidra til at en slik vekst også skal kunne finne sted i Norge med norskspråklig litteratur, sier Kriznik. – Men ved nok en gang å forskjellsbehandle bokformatene og unnlate å oppheve momsen på e-bøker, bidrar ikke denne regjeringen til en slik vekst.
 
På tirsdagens åpning av bokmessen i Frankfurt, sa forbundskansler Angela Merkel at virkemidler som fastpris og redusert moms på e-bøker var avgjørende, ikke bare litteraturpolitisk, men at det også har stor betydning for ytringsfriheten. Jeg kunne ønske norske politikere viste samme forståelse.
 
– Det er en manglende forståelse og en merkelig tilbakeholdenhet og inkonsekvens politikerne fremviser når de nå i statsbudsjettet fremdeles holder på moms på e-bøker, sier Kriznik. 
 
Det er fortsatt et visst håp om at ebok-momsen kan fjernes under budsjettforhandlingene med støtte- og opposisjonspartier.
 
Leder i EBOK.NO Lene Røren er svært skuffet over budsjettforslaget. – Jeg hadde virkelig tro på at regjeringen denne gangen ville sidestille digitale bøker med papirbøker. – Fortsatt moms på e-bøker vil bremse digitaliseringen av den norske bokbransjen, svekke norsk litteratur og språk, og ikke minst fortsette å begrense valgfriheten til leserne, sier Røren i en presemelding. Hun mener momsfritak hadde sikret like vilkår uavhengig av hvordan man ønsker å konsumere bøker. – Litteratur er like mye litteratur om det leses på mobilen, nettbrettet eller på papir. Moms på e-bøker betyr mindre lesing av norsk litteratur fordi vi står svakere i konkurransen mot de store internasjonale aktørene, som kan tilby billigere e-bøker på engelsk.
 
Øvrige litteratur-poster: 
 
15 millioner kroner til NORLA og Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt 2019: Det er gitt tilsagn om å støtte satsingen med til sammen 30 millioner kroner fordelt på 2018 og 2019. 15 millioner kroner foreslås innfridd i 2018. 5 millioner kroner bevilges over Utenriksdepartementets budsjett og 10 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett.
 
Regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til programmet «Litteratur ut i verden»
 
Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2017.
 
Heidi Marie Kriznik er skuffet: – Ingen synlig satsing! Kultur og næring får sitt, innovasjon og næring styrkes uten at de som skal skape kunsten og innholdet får noen reell økning, sier hun. 
 
 
  • Vi kommer tilbake med mer etter hvert som vi får oversikt over detaljene i budsjettforslaget.