Regjeringen vil utnevne kulturrådet alene

Kulturrådet har aldri før delt ut så mye til norsk kultur som i år. NRK melder at beløpet er på hele 386.5 millioner kroner. På…

Kulturrådet har aldri før delt ut så mye til norsk kultur som i år. NRK melder at beløpet er på hele 386.5 millioner kroner. På en pressekonferanse torsdag foreslo Giske å endre vilkårene for hvordan rådets 13 medlemmer oppnevnes. De skal utnevnes av regjeringen alene, og ikke av regjeringen, Stortinget og KS til sammen. Samtidig skal rådet slankes til 10 medlemmer.

Ifølge kulturminister Trond Giske innføres endrinene for å få den «nødvendige innsikt og kompetanse», som det heter i proposisjonen. På den måten skal det kunstfaglige få større gjennomslag i Kulturrådet, samtidig som man vil hindre politiske føringer. Kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen, stiller seg undrende til forslaget.

– Det har ikke vært noe problem at det er blitt drevet kulturpolitikk i stedet for kulturfaglige vurderinger i Kulturrådet. Dette blir en skinnbeskrivelse. I ly av å skulle skape rasjonelle løsinger, konsenterer en makt rundt Departementet.

Også Venstre og Frp har ytret kritikk mot forslaget.