Regjeringen vurderer tak for hvor mye bokhandlere kan kreve av forlagene – hvis de innfører boklov

Aftenposten har skrevet at én av de store bokhandelkjedene, Norli Libris (som eies av Aschehoug), krever opptil 74 prosent av det boken koster. Målet med…

Kjersti Stenseng

Aftenposten har skrevet at én av de store bokhandelkjedene, Norli Libris (som eies av Aschehoug), krever opptil 74 prosent av det boken koster.

Målet med å regulere bokbransjen må være å gi likest mulig betingelser. Derfor vil vi i en eventuell lov kunne sette tak for hvor stor avanse bokhandlene kan ta, sier Stenseng ifølge Aftenposten. – Unntaket fra konkurranselovene har høy kulturpolitisk aksept, også blant de små og mellomstore forlagene. Det sikrer bredden ut til leseren. Men vi ønsker ikke at de små forlagene skal tape i forhold til de store. En forutsetning for å videreføre fastprisen eller innføre boklov, er at forhold mellom bokhandlere og forlag kan reguleres for å legge til rette for gode konkurransevilkår.

Statssekretær Stenseng sier at de har tall som viser at de store forlagene ikke utnytter markedsmakten i sine egne i bokhandler. – De prioriterer ikke egne titler fremfor andres og selger ikke fler av sine egne bøker, sier hun til Aftenposten. – Men nå skal vi jobbe videre med dette. Hvor stor avanse bokhandlene har, har vi per idag ikke myndighet til å bry oss med. Det er to målgrupper her som er viktige for Regjeringen. Det er forfatteren og leseren. Vi vil gi leseren et mangfold og forfatteren levelige vilkår. Formålet med reguleringen er å gi likere pris på smal litteratur og bestselgere over hele landet. Grunnen til at fastprisen har så høy aksept er at vi skal få det mangfoldet i litteraturen.

Les Aftenpostens artikkel i sin helhet her: http://www.aftenposten.no/kultur/Vil-sette-tak-for-bokhandlenes-krav-7007795.html