Regjeringens kutt gir færre bøker

Færre bokutgivelser og lavere inntekter til forfatterne. Det frykter bokbransjen blir konsekvensene når regjeringen kutter i innkjøpene av litteratur til bibliotekene, skriver KK. Med et…

Færre bokutgivelser og lavere inntekter til forfatterne. Det frykter bokbransjen blir konsekvensene når regjeringen kutter i innkjøpene av litteratur til bibliotekene, skriver KK.

Med et pennestrøk er denne posten på statsbudsjettet redusert med 10 millioner kroner i forhold til 2013. Det er nesten 16 millioner mindre enn det som lå inne i de rødgrønnes budsjettforslag, ifølge Klassekampen

Det vil først og fremst ramme en av bokbransjens viktigste støtteordninger, den offentlige innkjøpsordningen for litteratur til bibliotekene. Hvert år kjøper Norsk Kulturråd inn et stort antall nyutgivelser fra norske forlag, og som fordeles videre til landets biblioteker. Den såkalte innkjøpsordningen har siden den ble innført i 1965 vært en av bæresøylene i litteraturpolitikken. Formålet har vært å styrke mangfoldet og støtte opp om forlagenes evne til å utvikle nye forfatterskap og utgi smalere litteratur, skriver Klassekampen.

– Dette kan true utgivelsesmangfoldet og vil på sikt slå tilbake på leserne og forfatterne, sier Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening. Han mener innkjøpsordningen har mange positive ringvirkninger for hele bokbransjen og for leserne.

– Ordningen sikrer forfatterne et garantert minstehonorar, og den kan være helt avgjørende for at forlag tør å satse på smalere utgivelser som ellers ikke ville hatt livets rett, forklarer Løvåsen. Litt avhengig av hvordan kuttet gjøres, frykter han at forlagene i større grad vil kvie seg for å satse på unge debutanter og på sjangre som lyrikk.

– I siste instans betyr det at leserne ikke får oppleve mange nye forfatterskap, fordi forlagene har mindre mulighet til å satse langsiktig som breddeforlag. – Regjeringen kan ikke skyve ansvaret over på Kulturrådet, sier Løvåsen.

Les Klassekampens reportasje i sin helhet her:
http://www.klassekampen.no/article/20140109/ARTICLE/140109966/1007